Členská schůze KVV Bratislava

Přítomní byli i další vzácní hosté, jako Prezident Slovenského svazu letectva Ing. Ivan Koblen, zástupci Svazu vojáků z povolání a kolegové z dalších Klubů výsadkových veteránů SR. Prezídium KVV SR zastupoval kolega Vlado Schneider.

Celé jednání bylo vedeno výborem klubu v duchu oslav 30. výročí vzniku klubu. Předseda klubu kolega Hreha ve svém vystoupení shrnul celé 30leté působení spolku s důrazem na hlavní osobnosti a nejdůležitější úspěchy klubu. Dalšími body programu jednání bylo vyhodnocení činnosti v roce 2023 a schválení Plánu práce na rok letošní. V závěru jednání došlo i k udělení ocenění aktivním členům klubu a předání karafiátů všem ženám k MDŽ.  

 V diskusi jsem kolegům z Bratislavy poděkoval za pozvání a popřál úspěch v další činnosti klubu. Vyjádřil jsem také přesvědčení o pokračování dobré spolupráce s kluby výsadkových veteránů SR i do budoucna. Objasnil jsem i smysl podepsání memoranda o spolupráci mezi kluby ČR a ministerstvem obrany ČR. Pozval jsem také všechny přítomné na hlavní akce KVV Prostějov v roce 2024, jako Memoriál zakladatelů výsadkového vojska ve dnech 19. – 21. 6. 2024 a Memoriál plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole dne 13. 9. 2024. Upozornil jsem také na XI. Ročník pochodu velitelů VÚ 8280 dne 22. června 2024 a na Setkání 2025.

Dále v diskusi vystoupil i kolega Tuček, který zavzpomínal na začátky činnosti a založení KVV Bratislava a některé milníky z jeho činnosti.

Jednání probíhalo ve velice přátelské atmosféře a bylo ukončeno večeří s neformální diskusí. Dovolte mi ještě jednou poděkovat kolegům z Bratislavy za pozvání a milé přijetí.

Kol. Ondrej Páleník