Členská schůze KVV Holešov

Přítomní byli i další vzácní hosté, jako oba místostarostové města Holešov Ing. Pavel Karhan a Mgr. Václav Hlobil, ředitel Vyšší policejní školy a Střední policejní školy plk. PhDr. PaeDr. Pavel Novák, zástupci 102. pzpr a kolegové z dalších Klubů výsadkových veteránů.

Hlavními body programu jednání bylo vyhodnocení činnosti v roce 2023 a schválení Plánu práce na rok letošní. Nicméně, nejdůležitějším bodem programu byla volba nového výboru klubu a jeho předsedy. To se kolegům podařilo již v prvním kole a zvolili si do svého čela nový devítičlenný výbor se staronovým předsedou kolegou Dušanem Hricem.  

 V diskusi jsem kolegům z Holešova poděkoval za pozvání a popřál úspěch v další činnosti klubu. Popřál jsem hodně úspěchů také nově zvoleným členům výboru a vyjádřil přesvědčení o pokračování dobré spolupráce i do budoucna. Objasnil jsem i smysl podepsání memoranda o spolupráci mezi našimi kluby a pozval všechny přítomné na hlavní akce KVV Prostějov v roce 2024, jako Memoriál zakladatelů výsadkového vojska ve dnech 19. – 21. 6. 2024 a Memoriál plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole dne 13. 9. 2024. Upozornil jsem také na XI. Ročník pochodu velitelů VÚ 8280 dne 22. června 2024.

Jednání probíhalo v přátelské atmosféře a já ještě jednou děkuji kolegům z Holešova za pozvání.

Kol. Ondrej Páleník