Členská schůze KVV Prostějov

                                                                      P O Z V Á N K A

      na Členskou schůzi KVV Prostějov, z.s. IČ: 266 50 355, konanou dne 25. 2. 2023  

  v 16,00 hodin v Národním domě v Prostějově s tímto programem:

Prezence do 15,45 hodin

  1. Zahájení v 16,00 hodin                                                                                                                  

  2. Zpráva o činnosti KVV Prostějov, z.s. za uplynulé období                  

  3. Zpráva o hospodaření v roce 2022, účetní závěrka za rok 2022, návrh rozpočtu na rok 2023  

  4. Zpráva revizorů účtu                                                                      

  5. Ocenění členů KVV a vybraných hostů                                                        

  6. Přestávka 20 minut

  7. Diskuse

  8.  Schválení usnesení

  9. Ukončení oficiální části ČS                                                        

Po ukončení oficiální části bude následovat večeře, tombola, volná zábava s hudbou i tancem.  

Pokud se ČS nemůžete zúčastnit, žádáme Vás o zplnomocnění jiného člena KVV Prostějov, z.s., výkonem svých práv při jednání a hlasování.                                                                                                                                     

  Z organizačních důvodů si Vás dovolujeme požádat o potvrzení své účasti či neúčasti do
10. 2. 2023 na tel. č. 604 845 389,
nebo na e-mail: fandach@seznam.cz 

                                                                                             

                                                                              předseda KVV Prostějov, z.s., kol. Ondrej Páleník