100. výročí narození gen. R. S. Krzáka (4. 4. 2014)

Spoluobčané nezapomínají. Den 4.4.2014 byl významným dnem jak především pro obec Bernartice, tak i pro všechny výsadkové veterány. Všichni jsme vzpomínali 100.výročí narození příslušníka zahraničního odboje, člena průzkumných skupin a zakladatele výsadkového vojska gen. Rudolfa Severina Krzáka. Obec Bernartice ve spolupráci s KVV společně s panem starostou Pavlem Souhradou a předsedou KVV Písek Pavlem Valentou zorganizovali pietní akt k této významné události. Velké množství bernartických spoluobčanů v čele s rodinnými příslušníky dcerou paní ing.arch. Zdeňkou Zetkovou McKenzie a synem panem ing. Janem Krzákem a zástupci občansko-správních orgánů se zúčastnili pietního aktu, jak na místním hřbitově, tak i u rodinného domku pana gen. Krzáka.
Ve velmi početném průvodu rovněž nechyběly uniformy příslušníků ozbrojených sil, čestné stráže a tmavě modré uniformy s barety příslušníků KVV z Prahy, Chrudimi, Holešova, Písku, Prostějova, Liberce, Klatov, Tábora a Plzně. Z našeho klubu se této akce zúčastnili kolegové, předseda J. Čtverák, Chudý, manželé Lejskovi, Mucha, Skrbková, Kovář, Řepka a Hájek.
Na besedě v místní sokolovně zástupce vojenského historického ústavu objasnil životní dráhu a podíl pana gen. Krzáka na odboji a při likvidaci fašismu. Jeho charakterové vlastnosti popsali i ti, kteří jej osobně znali a s ním spolupracovali v době, kdy se mu vlast odměnila podivným způsobem.
Při této příležitosti byli odměněni ti, kteří se o tuto akci zasloužili a KVV, které se podílejí na zachování a prohlubování tradic výsadkových jednotek pamětním odznakem. Např: Praha, Prostějov, Holešov a Plzeň.
Za dlouhodobou spolupráci udělil KVV Písek našemu klubu pamětní medaili, kterou předal předseda klubu kol. Pavel Valenta.
Rovněž se zde prezentovalo občanské sdružení Červené barety v zastoupení kol. Muchou a předalo pamětní mince vydané při této příležitosti těm, kteří se o průběh akce nejvíce zasloužili a přímým potomkům pana gen. Krzáka.
Všem organizátorům této akce patří poděkování za zachovávání a prohlubování takových tradic, na které může být národ hrdý.
Klub rovněž děkuje vedení ASO panu kol. Šafandovi, který nezištně poskytl pro tuto akci vozidlo a kol. Martauzovi za kvalitní a bezpečnou přepravu.
kol. Lejsek