1.ročník Memoriálu ppor. i.m.Pavla Mauera

PROPOZICE BRANNÉHO ZÁVODU

A OTÁZKY PRO 1.ROČNÍK

Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s., za finanční podpory Statutárního města Prostějova, organizuje branný závod starších žáků „Memoriál ppor. i.m. Pavla Mauera 1. ročník“

 

Organizátor

 

:

 

KVV Prostějov

 

Organizací pověřen

:

Vojenské útvary posádky Prostějov

 

Datum konání         

:

27. června 2023 od 13:30 hodin

 

Místo konání           

:

Střelnice AČR – UVZ Hamry

souřadnice GPS: viz mapka

 

Trasana UVZ Hamryjpg 

               

Soutěž tříčlenných družstev (i smíšených) žáků 7. a 8. tříd základních škol města Prostějova 

Soutěžní disciplíny:                                                    

1.       Střelba ze vzduchovky (každý člen družstva 5 ran vleže na terč vzdálený 10 m)

2.       Test z historie (VÚ 8280 Prostějov) a topografie (za družstvo 5+5 otázek)

3.       Poskytnutí první pomoci (za družstvo 5 otázek z teorie + praktická činnost)

4.       Střelba ze vzduchové pistole (každý člen družstva 5 ran ve stoji na terč vzdálený 10 m)

5.       Hod granátem na cíl vzdálený 15 m (každý člen družstva 3 hody)

6.       Střelba z airsoftové zbraně (každý člen družstva 3 rány vleže na figuru vzdálenou 10 m)

Doprovodné akce: Po dobu závodu budou probíhat další doprovodné akce tak, aby byla zabezpečena činnost soutěžících po celou dobu závodu.           

 

Ředitel soutěže: Ing. Ondrej Páleník 

Hlavní rozhodčí: Ing. Vladimír Ganzar  

Hodnotící komise: Výbor KVV Prostějov

 

Zdravotní zabezpečení: Centrum zdravotních služeb Prostějov

Podmínky účasti:            

Soutěže se účastní přihlášená tříčlenná (i smíšená) družstva 7. a 8. tříd základních škol města Prostějova.

Zabezpečení:

Pořadatel zabezpečí pitný režim během soutěže, malou svačinu a večeři po ukončení soutěže pro všechny účastníky. Pořadatel zabezpečí zdravotnickou službu po celou dobu konání soutěže. Pro soutěžní družstva a doprovod bude zabezpečena doprava autobusy.

 

Zastávky autobusů a časy svozu na branný závod:

Autobus 1

1. RG a ZŠ Wichterleho zastávka č. 1 na Lidické ulici 12:45 hod.

2. ZŠ Dr. Horáka zastávka před školou 12:50 hod.

3. ZŠ Palackého zastávka č. 5 Lázně – naproti autobusového terminálu Floriánské náměstí 12:55 hod.

4. ZŠ Melantrichova zastávka „D“ Nemocnice, směr Mostkovice - Plumlov 13:00 hod.

Autobus 2

1. ZŠ Majakovského 1 zastávka Prostějov, Vrahovice, Hanačka 12:45 hod.

2. ZŠ Kollárova zastávka „A“ Svatoplukova 12:50 hod.

3. ZŠ Valenty zastávka Valenty ZŠ 12:55 hod.

4. ZŠ Jana Železného parkoviště před školou 13:00 hod.

Oba autobusy budou označeny nápisem za čelním sklem „Branný závod – Hamry“


Hodnocení:

1. Střelba ze vzduchovky (každý člen družstva 5 ran vleže na terč vzdálený 10 m)

Každému střelci se započítá 5 ran – výsledek = součet 15 ran – max. 150 bodů

2. Kvíz z historie Vojenského útvaru 8280 Prostějov a kvíz z topografie (za družstvo 5 + 5 otázek – teoretické otázky včetně odpovědí budou zveřejněny na webových stránkách www.kvvprostejov.cz)

Odpovědi za družstvo, každá otázka za 10 bodů – max 100 bodů

 

3. Poskytnutí první pomoci (za družstvo 5 otázek z teorie + praktická činnost teoretické otázky včetně odpovědí budou zveřejněny na webových stránkách www.kvvprostejov.cz)                                  

Odpovědi za družstvo, každá otázka za 10 bodů, praktická část 50 bodů – max 100 bodů

4. Střelba ze vzduchové pistole (každý člen družstva 5 ran ve stoji na terč vzdálený 10 m)

Každému střelci se započítá 5 ran – výsledek = součet 15 ran-max 150 bodů

5. Hod granátem na cíl (každý člen družstva 3 hody na cíl vzdálený 15 m – kruh průměr 1 m za 10 bodů, kruh s průměrem 2 m za 5 bodů, kruh s průměrem 3 m za 2 body)

Každému soutěžícímu se započítají 3 hody – výsledek = součet 9 hodů – max 90 bodů

6.  Střelba z airsoftové zbraně (každý člen družstva 3 rány vleže na figuru vzdálenou 10 m)

Každému střelci se započítá každá trefená rána za 10 bodů – max 90 bodů

Celkovým vítězem se pak stává soutěžní družstvo, které dosáhne nejvyššího počtu bodů v součtu všech disciplín. První tři družstva celkového pořadí dostanou diplomy, medaile, poháry a hodnotné věcné ceny. Všichni účastníci dostanou dárek.

 

Časový průběh: 

Prezence: 13:30 – 13:50 hod.

Nástup: 13:55 hod.

Zahájení soutěže: 14:00 hod.

Ukončení soutěže: do 17:30 hod.

Večeře: 17:30 – 18:30 hod.

Vyhlášení výsledků: 18:30 hod.

Odjezd autobusů do Prostějova: od 19:00 hod.


Ukončení soutěže:

Předpokládaný čas 19:00 hod.


Bezpečnost:

Při manipulaci se vzduchovými zbraněmi je nutno dodržovat bezpodmínečnou kázeň, řídit se pokyny řídícího střelby a řídících na palebné čáře. Jakákoliv manipulace se zbraní bez povelu řídícího střelby se trestá vyloučením ze závodu!!!

 

Ředitel soutěže: Ing. Ondrej Páleník, MBA v. r.                      

Hlavní rozhodčí: Ing. Vladimír Ganzar v. r.


                                                            OTÁZKY

  Test ze znalostí historie výsadkových jednotek a Vojenského útvaru 8280 Prostějov (každé družstvo bude odpovídat na 5 otázek formou testu).

1. Jak se jmenovali dva českoslovenští parašutisté, kteří 27. května 1942 provedli atentát na Heydricha?

 Před 80 lety, 27. května 1942, provedli dva českoslovenští parašutisté Josef Gabčík a Jan Kubiš, úspěšný atentát na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Čin jedné straně vyvolal brutální odvetu nacistického bezpečnostního aparátu v okupovaném protektorátu Čechy a Morava včetně vyhlazení obcí Lidice a Ležáky. Na druhé straně měl ohromnou mezinárodní odezvu a přispěl k oduznání platnosti Mnichovské dohody.

2. Kolik parašutistů se skrývalo v kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze?

V kryptě kostela svatého Cyrila a Metoděje v Resslově ulici v Praze svedlo dne 18. června 1942 celkem 7 parašutistů zapojených do atentátu na Heydricha hrdinný boj s nacistickou přesilou. Po vystřílení munice si všichni v bezvýchodné situaci vzali život, aby nepadli živí do rukou nacistických vyšetřovacích orgánů.

3. Ve které zemi byli cvičeni českoslovenští parašutisté za 2. světové války?

Českoslovenští parašutisté byli během 2. světové války speciálně vycvičeni ve Velké Británii. Na padáku bylo do protektorátu vysazeno přes 100 z nich. Polovina se konce války nedožila – padla v boji.

 4. Jak se jmenoval nejvyšší představitel československé vojenské zpravodajské služby za 2. světové války?

V čele československé vojenské zpravodajské služby za 2. světové války stál generál František Moravec. Účastník prvního i druhého odboje musel po komunistickém puči v roce 1948 utéct na Západ, kde pokračoval v boji za svobodné Československo.

5. Ve které části Československa se po 2. světové válce vytvářely první výsadkové jednotky?

 A) V Praze B) V severních Čechách C) Na Slovensku První výsadkové jednotky po 2. světové válce v Československu vznikly v roce 1947 v Zákupech a Stráži pod Ralskem v severních Čechách. V čele stáli velitelé a instruktoři s válečnými zkušenostmi.

6. Prvním velitelem výsadkových jednotek byl generál Karel Paleček. Jaký byl jeho poválečný osud?

A) stal se ministrem obrany B) odešel do civilu a stal se známým malířem C) byl zatčen a nezákonně vězněn Prvním velitelem výsadkových jednotek byl generál Karel Paleček, účastník prvního i druhého odboje. Za „odměnu“ byl v roce 1949 komunistickou Státní bezpečností zatčen a nezákonně vězněn.

 7. Kam se výsadkáři přestěhovali na počátku 50. let?

Výsadkáři se počátkem 50. let 20. století přestěhovali na východní Slovensko. V Prešově byli až do roku 1960, kdy se přemístili do Prostějova.

8. V letošním roce si připomínáme kulaté výročí vzniku 22. výsadkové brigády.

Jedná se o: A) 30.výročí B) 70.výročí C) 90.výročí Nejdéle sloužícím velitelem 22. výsadkové brigády, která vznikla v roce 1952 v Prešově, byl plukovník František Mansfeld. V jejím čele stál dlouhých 16 let.

9. Popište rozdíl mezi slovy výsadkář a parašutista.

Výsadkářem se označuje voják, který padák používá jako dopravní prostředek do týlu nepřítele, kde následně plní bojové úkoly. Parašutistou je každý člověk, který si dá na záda padák a provede seskok (například sportovní parašutista).

10. Československo bylo ve výrobě padáků soběstačné.

 A) ANO B) NE Československo bývalo padákovou velmocí. Továrna Kras v Chornici vyráběla padáky nejen pro československou armádu, ale i na vývoz do zahraničí.

 11. Jaké rozlišujeme dva základní typy padáků?

Konstrukčně rozlišujeme kulaté padáky a takzvaná křídla. Kulaté padáky mají malou řiditelnost, ale jsou jednoduché na obsluhu. Jsou ideální pro hromadné nasazení výsadkových jednotek. Takzvaná křídla vyžadují zkušenější výsadkáře, ale mají mnohem lepší řiditelnost a hodí se proto pro vysazení malých průzkumných skupin.

12. Co je symbolem výsadkových jednotek? Symbolem výsadkových jednotek u nás je červený baret. Poprvé byl použit v roce 1948.

13. Jak se jmenovaly dva výsadkové útvary československé armády?

A) 1. aeromobilní divize Žatec a 7. rota padákových myslivců Krnov B) 1. výsadkový prapor Prostějov a kluzáková letka Praha C) 22. výsadková brigáda Prostějov a 7. výsadkový pluk Holešov V 60. letech 20. století se v Holešově nacházel 7. výsadkový pluk, určený k plnění úkolů hloubkového průzkumu a diverze v týlu nepřítele. V Prostějově byla od roku 1960 dislokována 22. výsadková brigáda.

14. Jak se jmenují dvě vojenské posádky (kasárna) v Prostějově?

 V Prostějově se původně nacházely dva vojenské útvary ve dvou kasárnách. Byla to Jezdecká kasárna a Letecká kasárna. V Leteckých kasárnách původně sídlilo Vojenské letecké učiliště, které cvičilo vojenské piloty pro celou tehdejší předmnichovskou československou armádu. Od roku 1960 tam jsou výsadkáři.

15. Vznikly soudobé české speciální síly vznikly na základě výsadkových jednotek a jednotek speciálního průzkumu československé armády?

 A) ANO B) NE Soudobé české speciální síly vznikly na základě výsadkových jednotek a jednotek speciálního průzkumu československé armády.

16. Prostějovští výsadkáři se zúčastnili i první vojenské mise tehdejšího Československa ve válce v Perském zálivu v roce 1991.

A) ANO B) NE Války v Perském zálivu v roce 1991 se zúčastnili i čeští výsadkáři z Prostějova. Tvořili jednotku určenou k obraně protichemického odřadu. Jednalo se o první společné nasazení našich vojáků s jednotkami NATO.

17. První zahraniční vojenské mise po vstupu České republiky do NATO se zúčastnili i čeští výsadkáři z Prostějova. Stalo se tak krátce po našem vstupu do Severoatlantické aliance. Ve kterém roce to bylo?

 Krátce po vstupu České republiky do NATO v březnu 1999, byla na území Kosova nasazena rota speciálních sil z Prostějova.

18. Na území kterého státu byli čeští vojáci zasazeni v boji proti terorismu?

Vůbec prvního bojového nasazení českých vojáků od konce 2. světové války se v roce 2004 zúčastnili příslušníci českých speciálních sil z Prostějova. V boji proti terorismu byli nasazeni na území Afghánistánu.

19. Jak dlouho trvá základní kvalifikační kurz pro bojovníky českých speciálních sil?

 A) 12 měsíců B) 6 měsíců C) Žádný takový kurz neexistuje Voják, který chce sloužit u bojových jednotek českých speciálních sil, musí uspět v týden trvajícím náročném výběrovém řízení včetně psychotestů a poté projít 1 rok trvajícím základním kvalifikačním kurzem.

20. Které tři velké útvary v současné době sídlí v kasárnách Prostějov?

A) 4.brigáda rychlého nasazení, 5.letka vrtulníků, prapor oprav B) 104. průzkumný prapor, 7.mechanizovaná brigáda, 5.tankový pluk C) 601.skupina speciálních sil, 102.průzkumný prapor, 533. prapor bezpilotních systémů.


Test ze znalostí zdravotní přípravy (každé družstvo bude odpovídat na 5 otázek formou testu).

1. Jaké číslo má záchranná služba?

a) 158 b)155 c) 911 d) 150

2. Co musím říct záchranné službě?

 a) jak jsem se vyspal a co dobrého jsem měl na snídani b) co se stalo, kolik je raněných, v jakém se nachází stavu, kde se událost stala, jak se jmenuji c) že se asi někde něco stalo a že to byl fakt mazec.

3. Kdy mužů říct, že je člověk v bezvědomí?

a) má zavřené oči b) nehýbe se c) nereaguje na oslovení, nereaguje na bolestivý podnět.

 4. Co je zkratka KPR?

 a) kardio - pulmonální resuscitace b) kolem projel rychlík c) karel pije rum d) kardio - pulmonální rozcvička.

 5. Co budu dělat, když uvidím někoho ležet na zemi po pádu z výšky?

a) no co by, půjdu dál jako by se nechumelilo b) zastavím se, rozhlédnu, zjistím co se stalo, zavolám o pomoc a s postiženým budu co možná nejméně manipulovat c) okamžitě mu pomůžu vstát a protáhnout se.

6. Co je to masivní krvácení?

 a) když krvácím z masa b) když se jedná o tepenné krvácení c) když se jedná o život ohrožující krvácení.

 7. Jak zastavím masivní končetinové krváceni?

a) počkám - každé krvácení jednou přestane b) aplikuji tlak na ránu, pokud to jde aplikuji zaškrcovadlo c) místo krvácení omotám obvazem s polštářkem.

8. Co je to trojhmat?

 a) speciální kombinace tlačítek na dotykovém telefonu b) záklon hlavy, vytažení jazyka a zvednutí nohou c) záklon hlavy, otevření úst a předsunutí dolní čelisti.

9. Kdy se používá trojhmat?

 a) na playstationu při hře Call of Duty b) k zprůchodnění dýchacích cest c) kapsáři při okrádání své kořisti.

 10. Jaká bude první pomoc při požití škodlivé látky (žíraviny, louhu)?

a) přinutím postiženého ke zvracení vypitím něčeho hnusného b) zavolám okamžitě záchrannou službu a budu postupovat podle jejich pokynů c) budu se snažit do postiženého nalít alespoň 5l vody.

 11. Kdy zahájím nepřímou srdeční masáž?

a) až se mi bude chtít b) ve chvíli kdy postižený zmodrá c) postižený nereaguje na oslovení a nedýchá.

 12. Jak poznám, že někdo nedýchá?

a) nezvedá se mu hrudník b) neslyším dech, necítím dech na své kůži, nevidím ani necítím pohyby hrudníku c) neotevírá pusu.

 13. Jak rychle se provádí nepřímá srdeční masáž?

 a) co nejrychleji to jde b) v rytmu písničky rolničky - rolničky (100-120 stlačení za minutu) c) v rytmu písničky tíchá noc (50 stlačení za minutu).

 14. Jak hluboko se provádí nepřímá srdeční masáž u dospělého?

a) nejméně do hloubky 5cm b) alespoň 10 cm c) co nejvíc to jde.

15. Na jakém místě se provádí nepřímá srdeční masáž?

 a) v dolní polovině hrudní kosti („na středu hrudníku“) b) zhruba tak nějak v úrovni pupíku c) je to jedno, hlavně co nejdřív začít.

16. Kdy přestanu provádět nepřímou srdeční masáž?

 a) až mě to přestane bavit b) když už mě budou bolet ruce a budu si potřebovat odpočinout c) až mě někdo vystřídá, přerušení na co nejkratší dobu.

 17. Jaké je první pravidlo první pomoci?

 a) zachráníme je všechny!! b) nikoho tam nenecháme c) „safety first“ (bezpečnost na prvním místě).

 18. Jak ošetřit drobnou popáleninu na ruce?

a) nejlepší je ji počůrat (moč je sterilní) b) zamezím působení dalšího tepla a místo chladím c) pořádně to místo zaledovat.

 19. Jak postupovat při zlomenině nohy?

a) postiženou končetinu znehybním b) pokusím se jí narovnat, aby mohla pěkně srůst c) postiženého transportuji do nejbližší nemocnice.

 20. Co je to AED?

 a) automatický externí deformulátor b) automatizovaný externí defibrilátor c) akční exteriérový dron.

21. Jaký znak má AED?

 a) černý netopír na bílém podkladě b) zelený blesk v bílém srdci c) bílé písmeno A na červeném kruhu.

22. Kde najdu AED?

 a) většinou rostou na stromech b) tento přístroj je zatím pouze experiment c) v obchodech, divadlech, kinech, sportovištích, policisté vozí v autech.

 23. Kde se stane největší množství nehod? a) ve škole během přestávky b) na silnicích c) v domácím prostředí.

24. Jaké máme tři základní životní funkce?

a) hlad, radost, zlost b) vědomí, dýchání, srdeční oběh c) únava, strach, pocit sytosti.

 25. Co je zotavovací (stabilizovaná) poloha a k čemu slouží?

a) na zádech, aby postiženému nezapadl jazyk b) na boku, jako prevence aspirace žaludečního obsahu c) na zádech se zvednutými nohami, zlepšení žilního návratu.

26. K čemu se používá Heimlichův manévr?

a) předsunutí dolní čelisti b) záchranný postup při dušení cizím tělesem c) polohování postiženého na pravý bok.

27. Jak postupovat u postiženého v bezvědomí s normální dechovou aktivitou?

 a) zprůchodníme dýchací cesty, zavoláme o pomoc a postiženého dále sledujeme b) zprůchodníme dýchací cesty, zavoláme o pomoc a skočíme si pro kafíčko c) zavoláme o pomoc, uvedeme postiženého do zotavovací polohy.

28. Jak postupovat u postiženého v bezvědomí, který nedýchá?

a) zprůchodníme dýchací cesty, zavoláme o pomoc a postiženého dále sledujeme b) zprůchodníme dýchací cesty, zavoláme o pomoc a neprodleně zahájíme KPR c) zprůchodníme dýchací cesty a zahájíme KPR.

29. Jaká je normální teplota dospělého?

a) 40 °C b) 34-38 °C c) 36-37 °C.

30. Jak postupovat u podchlazení?

 a) co nejrychleji postiženého ohřejeme, ideálně přímým žárem b) postiženého umístíme do vany s velmi horkou vodou c) postiženého převlečeme do suchého oblečení, zahřejeme teplým oblečením a podáme teplé nápoje.

31. Proč se nesmí nikdy nikomu v bezvědomí podkládat hlava? (např. polštářem)?

 a) protože pohodlí vede k rozmazlení postiženého b) dochází k obstrukci dýchacích cest a udušení c) mohl by nám polštář ušpinit zvratky/krví.

 32. Co je úkolem resuscitace, resp. nepřímé srdeční masáže?

 a) dopravit okysličenou krev do mozku b) „namasírovat“ srdce, aby začalo zase fungovat c) přinutit postiženého k znovunabytí vědomí.

33. Jak správně označit místo dopravní nehody?

 a) stát u nehody a máchat rukama nahoru a dolů b) vystřelím do vzduchu světlici c) rozsvítím výstražná světla a umístím výstražný trojúhelník v předepsané vzdálenosti

34. Co je aplikace záchranka?

a) mobilní hra, kde vozím pacienty po městě b) aplikace sloužící k přivolání záchranné služby a která umí určit mou polohu c) aplikace, která za tebe vygeneruje omluvenku z výuky.

35. Jak si aplikaci záchranku zařídím?

 a) zajdu do obchodu a zakoupím si ji b) taková aplikace se nedá sehnat c) stáhnu ji zdarma z Google Play, nebo AppStor.


                                                              OTÁZKY Z TOPO

0001jpg

0002jpg0003jpg