70.výročí vysazení paraskupin CARBON a EMBASSY (11. 4. 2014)

Dne 5.dubna 2014 v Uherském Ostrohu jsme se spolu s kol. Miroslavem Řepkou a kolegy s KVV Holešov zúčastnili vzpomínkové slavnosti, která byla zaměřena k 70. výročí vysazení paraskupin CARBON a EMBASSY na území protektorátu Čechy a Morava. O významu, jaký byl přikládán této vzpomínkové slavnosti, svědčí účast hostů, kteří se této slavnosti zúčastnili: předseda vlády ČR Mgr. Bohuslav Sobotka, první místopředsedkyně Senátu PS ČR Dr. Alena Gajdůšková, Mgr. Gazdík místopředseda PS ČR, hejtman zlínského kraje Dr. Mišák, brig. gen. Ing. Jakúbek voj.kancelář prezidenta ČR, genmjr. Ing. Gurník velitel pozemních sil, Ing. Dvořák první náměstek ministra obrany ČR, arm. gen. Štefka, bývalý NGŠ, velitelé Krajských vojenských velitelství zlínského a jihomoravského kraje, ředitel odboru pro vojenské veterány MO ČR plk. PhDr. E. Stehlík, velitelé 21.a 22. základny letectva Čáslav a Náměšť n/Oslavou, velitelé 43. a 44. praporu (Chrudim a J. Hradec.), zástupce slovenského MO.
Průběh vzpomínkové slavnosti byl opravdu slavnostní, o čemž svědčí přelet letounů JS 39Gripen z letecké základny Čáslav. Hudební doprovod pietních aktů provedla Vojenská hudba Olomouc. Věnce a květiny byly pokládány prostřednictvím vojáků Čestné stráže AČR. V průběhu slavnosti byla odhalena pamětní deska paraskupiny CARBON před zámkem Uherský Ostroh. Dále v průběhu slavnosti bylo provedeno povýšení Františka Kobzíka a Josefa Vance do hodností plukovníků in memoriam. Slovenský MO Martin Glváč povýšil velitele paraskupiny EMBASSY Karola Mladého do hodnosti nadporučíka in memoriam (současné zákony a předpisy Slovenské republiky vyšší povýšení neumožňují). Dále bylo uděleno rezortní vyznamenání MO ČR „Kříž obrany státu“ in memoriam členům odbojové skupiny CARBON Bohuslavice Antonínu Máčelovi, Pavlu Svobodovi (převzali příbuzní) a poručíku kanadského letectva Vernonu Jamesu Bastablemu, který převzal plk. PhDr. E. Stehlík.
Vzpomínková slavnost byla ukončena státními hymnami Slovenské a České republiky a třemi salvami vojáků Čestné stráže.
V galerii Městského úřadu Uherského Ostrohu byla instalována výstava o paraskupině CARBON.