9. ročník Memoriálu plk. F.Mansfelda ve střelbě z pistole - 21.5.2022

Po 3 letech opět proběhla střelecká soutěž, tentokrát na střelnici Hamry. Nejdříve několik čísel: Soutěže se zúčastnilo 105 soutěžících, z toho 84 mužů a 21 žen. V I. kategorii (výsadkoví veteráni) soutěžilo 65 střelců ve 24 družstvech a v II..kategorii (ostatní) 19 střelců. Z ČR se soutěže zúčastnili KVV Prostějov, Brno, Holešov – 2 družstva, Chrudim, Jindřichův Hradec, Luštěnice, Olomouc, Zlín, dále klub 601.skss,102.pzpr, 533.pr.BS,VúU 4960, Policie ČR, PV auto. Ze Slovenské republiky se zúčastnili kolegové z KVV Banská Bystrica, Bratislava, Turiec, Prešov, Žilina.
Po tradičním zahájení, které provedl předseda KVV Prostějov, gen.por. v.z. Ing. Ondrej Páleník a po krátkém rozboru Propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže prvním výstřelem, který vyšel z pistole naší čestné členky Věry Mansfeldové a druhým výstřelem kol. Františka Mansfelda.
Samotná soutěž měla spád, ve volném čase si mohli účastníci zavzpomínat na časy minulé, strávené nejen ve službě u výsadkářů, ale i zhlédnout v jídelně videa z činnosti KVV Prostějov.
Co stojí za uznání:
- Jsou výsledky střelců a střelkyň na medailových umístněních, které významně předčily dřívější ročníky.
- I po 3 letech ukázala střelkyně Eva Dolníková z KVV Banská Bystrica, že je skutečně stálicí této soutěže.
untitled-0160jpg
- Vynaložené úsilí organizátorů soutěže, zejména kol.Chudého, Denera, Kováře, ale také ostatních členů organizačního týmu, přísl. 601. skss, a zároveň děkujeme našim
sponzorům. Poděkování patří také Statutárnímu městu Prostějov za finanční pomoc pro zabezpečení soutěže.
- Díky kolegům ze 601.skss a kol.Bartoše bylo opět na úrovni logistické zabezpečení celé akce.
- Nádherné počasí opět doprovázelo celou dobu střelecké soutěže.
- V závěru poblahopřál kol. Ondrej Páleník našemu bývalému veliteli a posléze předsedovi KVV Prostějov kol. Jindřichu Starému předal dar k jeho 85. narozeninám. Za bravurní převzetí daru sklidil náš oslavenec zasloužený potlesk.
Výsledky soutěže:

Kat.I. Muži-jednotlivci:
1. Miroslav Hanáček – 95 bodů, KVV Holešov I.
2. Vladimír Dvořák - 94 bodů, KVV Prostějov
3. René Sábela - 93 bodů, KVV Holešov

Muži I. Družstva:
1. Peter Kirner - 87 bodů, Peter Knižka - 93 bodů, Ľudovít Gondek - 93 bodů - celkem 273 bodů, všichni KVV Žilina
2. František Chudý- 84 bodů, Stanislav Lánský - 86 bodů, Milan Vašek - 91 bodů, celkem 261 bodů, všichni KVV Prostějov
3. Vladimír Borovička - 89 bodů, Antonín Kubza - 64 bodů, Stanislav Veselý - 90 bodů, celkem 243 bodů, všichni KVV Luštěnice

Muži II. jednotl.
1. Luděk Mather - 97 bodů, PČR
2. Aleš Nadymáček - 96 bodů, VÚ 4960
3. Jan Jan - 95 bodů 601. skss

Muži II. Družstva
1. Petr Němec - 92 bodů, Jiří Chromec - 80 bodů, Luděk Mather - 97 bodů, celkem 269 bodů, PČR
2. Karel B. – 87 bodů, Jan J. - 95 bodů, Petr I - 83 bodů, celkem 265 bodů, 601. skss
3. Vojtěch Kaprál - 91 bodů, Aleš Nadymáček - 96 bodů, Květoslav Frodl - 74 bodů, celkem 261, VÚ 4960

Ženy - jednotlivkyně
1. Eva Dolníková - 97 bodů, KVV Banská Bystrica
2. Radka R. – 94 bodů, Klub 601.skss
3. Miluše Rejkubová - 87 bodů, KVV Prostějov

Absolutní pořadí: 1. Eva Dolníková - 97 bodů, KVV Banská Bystrica
2. kpt Luděk Mather – 97 bodů, PČR
3. Aleš Nadymáček - 96 bodů, VÚ 4960

Kol.J.Ondrejčák

P.S. Fotografie z této akce můžete zhlédnout na jardakov.zonerama.com