Důležitá informace pro členky a členy KVV Prostějov

Možnost využití střelnice, počínaje měsícem březnem 2024, každé třetí pondělí v měsíci: 

18. 3.; 15. 4.; 20. 5.; 17. 6.; 15. 7.; 19. 8.; 16. 9.; 21.10.; 18. 11.; 16. 12. od 16:00 do 18:00 hodin.

 K dispozici je celá střelnice v počtu 12 střílejících. Zájemci,  (jen členové KVV Prostějov) se musí objednat v rezervačním systému na 

 https://www.zbrane.cz/strelnice/strelniceprostejov?booking=1&Lng=cz .

Do poznámky uvádět - KVV Prostějov. Střelnice je zdarma !!!

 Zbraně:

- vlastní (zbrojní průkaz), nebo

- zapůjčené obsluhou střelnice za úhradu.

Střelivo:

- vlastní, nebo

- poskytnuté obsluhou za úhradu.

 

V případě dotazů kontaktujte kol. Karla Laszewskeho

mobilní číslo: +420 778 518 011

email: gsa@gsa-shop.cz

webové stránky: www.gsastrelniceprostejov.cz

webové stránky: www.kvvprostejov.cz

 Výbor KVV