Informace z jednání výboru KVV dne 19.4.2021

Vážené kolegyně, kolegové,
na základě závěrů z jednání výboru KVV Prostějov ze dne 19.4.2021 informujeme naše členy a příznivce o zrušení Memoriálu plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole, který byl plánován na 11.5.2021.
Tomuto rozhodnutí předcházelo jednání předsedy KVV Prostějov kol.F.Stavného s ředitelem územního odboru Policie ČR plk. Mgr. Tomášem Adamem s cílem zajistit místo konání memoriálu na střelnici ve Vrahovicích. Ředitel ÚO Policie ČR plk. Mgr. Tomáš Adam vyšel vstříc našemu požadavku a umožnil v případě vhodných hygienicko - epidemiologických podmínek střeleckou soutěž námi organizovat v součinnosti s velením 601.skss v daném termínu.
Kolega František Stavný projednal připravovanou střeleckou soutěž i s představiteli Krajské hygienické stanice v Olomouci, kde se požadavky KHS k organizaci střelecké soutěže ukázaly jako velice náročné a v současných podmínkách zcela obtížně realizovatelné. Proto bylo výborem KVV Prostějov rozhodnuto zrušit 9.ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda dne 11.5.2021 a to bez náhrady.

Dále výbor KVV Prostějov, vzhledem k opatřením vlády ČR v souvislosti s Covidem 19, rozhodl zrušit plánovaný termín členské schůze KVV Prostějov na 15.5.2021. Nový termín členské schůze KVV Prostějov je stanoven na 19.6.2021 v Národním domě.

Dále výbor KVV přijal organizační opatření k přípravě akcí na měsíce červen - srpen a to pietního aktu v Praze na Resslově ulici dne 18.6.2021 a zájezdu do města Telč a zoologické zahrady v Jihlavě dne 21.8.2021.