Informace ze dne 10.10.2019

Veteráni v divadle
První říjnový den se někteří z nás, kteří projevili zájem, účastnili divadelního představení „Válka Roseových“ v nastudování divadla A. Dvořáka Příbram. Hlavní protagonisté, Michal Dlouhý a Kateřina Lojdová předvedli na jevišti opravdu skvělý výkon. S velkou profesionalitou ztvárnili příběh zpočátku šťastného manželství, které po letech přechází do rozvodového řízení a v konečné fázi se stává nesmyslným bojem na život a na smrt. Z počátku velmi jednoduché naschvály, kterým jsme se mohli i zasmát, přešly do naschválů, které byly pro mnohé z nás nepochopitelné a dá se říct i šokující. Myslím si, že to byl pro všechny účastníky velmi hezký kulturní zážitek. Pro Ivetku Skrbkovu, členku výboru, která má na starosti kulturu, pochvala za zajištění vstupenek. Poděkování patří Statutárnímu městu Prostějov za jehož finančního přispění jsme mohli představení navštívit.
Kol. Věra Hudská