Informace ze dne 10.6.2018 - VlastizrádceV rubrice "Knihy a dokumentace o výsadkářích" je publikována informace V.Kameníka o nových knihách v oblasti zpravodajské tématiky. Tuto informaci doplňuje svým příspěvkem kolega Miloš Opluštil.

Vlastizrádce
Co vám říká jméno por. Františka Tišlera, velitele 2. čety, 2. výs. roty 71. výs. praporu v Zákupech? Podle osobního pohovoru s autorem knihy kol. Olinem Jurmanem ,,Vlastizrádce'' však F. Tišlera již asi málokdo zná. Odpověď na svou otázku jsem směřoval až do „výsadkového pravěku" a to do let 1949 - 50. Dne 16.4.2018 jsem proto využil pozvání ke křtu do Prahy jeho nové knihy, abych tam objasnil činnost tehdejšího nového důstojníka u výsadkového praporu.
V létě 1949 jsem netušil, že po absolvování Vojenské akademie v Hranicích se znovu s por. Tišlerem sejdu hned na podzim téhož roku ve Stráži pod Ralskem při náboru dobrovolníků z řad vojáků z povolání pro výsadkové vojsko. Asi ze 30 uchazečů nás zkouškami z psychotechnických testů, tělesné zdatnosti a prohlídek u Vojenského leteckého zdravotního ústavu prošlo jen 6 adeptů a byli jsme ustanoveni do funkcí u 71. pvpr ( M. Červa, M. Česal, M. Opluštil, L. Papež , F. Tišler a J. Zahálka ).
Všechny zajímavé a napínavé události se dozvíte z uvedené knihy, která popisuje situaci hlavně v letech 1950 - 59 nejen na Velitelství výsadkového vojska a Zpravodajské správě MNO, nejvíce však na Velvyslanectví ČSR ve Washingtonu.
V Americe byl již pplk. Tišler dnem 1.6.1955 ustanoven do funkce čs. vojenského přidělence a zástupcem velvyslance, kterou tam s velkými nedostatky vykonával až do své zrady ČSR v červenci roku 1959.
Za svůj čin byl pak nakonec v nepřítomnosti odsouzen Vojenským soudem v Příbrami k trestu smrti. Po přečtení knihy jsem byl velice překvapen, neboť až do roku 1971 jsme se o tak podlém činu u útvarů nedověděli (pro přísné utajování) a museli jsme se spokojit jen s konstatováním, že svůj život ukončil sebevraždou. Tímto článkem nechci propagovat čtení „Vlastizrádce'', chci jen s tímto případem jediného výsadkového důstojníka v Zákupech, kde jsme mu říkali jen ,,podvraťák'', seznámit v krátkosti své kolegy veterány výsadkového vojska.
Miloš Opluštil