Informace ze dne 11.8.2017

Předání „ Pamětní dekorace“
Veterán výsadkových jednotek Československé a České armády. Udělené gen.mjr. Ing. Čestmíru HRBKOVI.

Dne 8.srpna 2017 , skupina veteránů KVV Jardy Janků Písek navštívila v Prachaticích v domě senioru Mistra Kříšťana gen, Čestmíra Hrbka k předání pamětní dekorace Veterán výsadkových jednotek. Setkání jak má být mezi přáteli. Opět jsme se sešli v prosluněné zimní zahradě a po úvodním vřelém přivítání jsme předali ocenění gen. Hrbkovi. Na tomto místě chci poděkovat kol. Františkovi Lejskovi ,
z výboru Klubu výsadkových veteránů Prostějov ,který rychle vyřídil udělení „Pamětnídekorace“ a zaslal ji do Písku.
V následujícím jsme kolegu Hrbka seznámili s činnosti píseckého klubu a ještě jednou poděkovali za přijetí. Všichni jsme vyjádřili přesvědčení,že se ještě setkáme na Jeleních Vrších na Šumavě.

Ing. Pavel Valenta