Informace ze dne 12.2.2019

http://www.kvvvpraha.cz/files/pages/sbornik-z-konference/sbornik-finale.pdf

Na výše uvedeném odkazu doporučujeme zhlédnout sborník z mezinárodní konference uspořádané KVVV Praha dne 1.10.2018.
„VÝSADKÁŘI KE STÉMU VÝROČÍ ZALOŽENÍ REPUBLIKY“, „Sto let od vzniku republiky Československé a 25. let KVVV Praha“,