Informace ze dne 12.6.2016

Dne 9. 6. 2016 pořádal 102. průzkumný prapor gen. Karla Palečka den otevřených dveří v prostorách letiště Prostějov.
Za krásného počasí se letiště zaplnilo zájemci z řad široké veřejnosti, jejichž největší část tvořili žáci základních a mateřských škol z Prostějova a okolí. Diváci si mohli důkladně prohlédnout připravenou techniku a zbraně. Velký ohlas měly dynamické ukázky, které zahrnovaly seskoky padákem, exhibici bojového umění MUSADO a ukázky taktických činností. Velkým potleskem diváci odměnili také průlety dvou stíhacích letounů L- 159 a ukázku vrcholné pilotáže vrtulníku Mi-24.
Součástí programu byla soutěž Tahoun 2016, kde 12sti členná družstva soutěžila v odtáhnutí vojenských vozidel na vzdálenost 70 metrů. Ve čtyřech kategoriích vážila vozidla od 4 000 kg až po 14 000 kg. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev a všichni podali mimořádné výkony. Smyslem tohoto závodu bylo nejen vítězství ale hlavně finanční sbírka na pomoc zdravotně postižených LIPKA, z.s.
Ze startovného a dobrovolných finančních příspěvků divácké veřejnosti byla vybrána částka 32 170 Kč. Náš klub KVV Prostějov na akci přispěl částkou 2 000 Kč.
kol. Jaroslav Kovář