Informace ze dne 1.4.2018

Dne 26.3.2018 na své první výborové schůzi po výročním shromáždění KVV a v souladu se Stanovami, organizačním a jednacím řádem KVV Prostějov, z.s. byli zvoleni na další 2 roky do funkce předsedy KVV kolega ing. František Stavný a místopředsedy KVV kolega František Lejsek. Pracovní působnost členů výboru KVV Prostějov najdete v rubrice "Současnost - Stanovy KVV Prostějov, z.s., v části Organizační a jednací řád"