Informace ze dne 14.8.2018

V rámci 100. výročí vzniku Československé republiky uspořádal Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. pro 50 svých členů dne 11.8.2018 zájezd do Bratislavy se zajímavým programem.
V dopoledních hodinách jízda lodí z Bratislavy do Děvína s následnou prohlídkou hradu Děvín a v odpoledních hodinách návštěva Národní rady Slovenské republiky a reprezentačních prostor Bratislavského hradu. Na závěr programu jsme navštívili našeho slovenského kolegu Ladislava Hrehu v Bernolákove.
Úvodem musíme poděkovat našemu kolegovi Jozefovi Tučekovi, který využil svých kontaktů
v Národní radě Slovenské republiky a předběžně projednal termín a obsah návštěvy s jejím předsedou Andrejem Dankem. Potěšilo nás, že nám byla udělena výjimka a to návštěva Národní rady SR a reprezentačních prostor Bratislavského hradu s průvodcem, protože se v průběhu víkendu zpravidla neorganizují.
Předseda NR SR Andrej Danko projevil ochotu nás osobně přivítat na půdě NR SR, bohužel kvůli pracovnímu zaneprázdnění z toho sešlo. Jako výraz díků mu výbor KVV prostřednictvím kanceláře NR SR věnoval výsadkový baret s odznakem, pamětní plaketu na mramorovém podstavci a knihu s věnováním „DUM, SPIRO, SPERO“ autora Eduarda Stehlíka a kol.
Po příjezdu do Bratislavy následovala nezbytná fotografie účastníků zájezdu před Slovenským národním muzeem a sochou T.G.Masaryka s pamětní deskou „28. OKTÓBRA 1918 VZNIKLA ČESKOSLOVENSKÁ REPUBLIKA VLASŤ DVOCH BRATSKÝCH NÁRODOV ČECHOV A SLOVÁKOV“. Protože do odjezdu lodě nám zbývala hodina někteří z nás se vydali k Slovenskému národnímu divadlu, Michalské bráně až k náměstí SNP. Zaujaly nás změny po desítkách let, tam kde při každé návštěvě Bratislavy Ivan Hoššo chodil do vyhlášeného mléčného baru na vynikající bryndzové halušky, tam je dnes Mc Donalds se svým standardním sortimentem. Jinak pěkné korzo s množstvím příjemných menších restaurací, butiků a vinárniček.
Plavba lodí byla příjemná, klidná a pohodová. Za 75 minut plavby jsme zakotvili u břehu, kde nás očekával kolega Jozef Tuček s naším autobusem. My, kteří jsme si troufli vystoupat na hrad Děvín, tak jsme nelitovali.
Děvínská hradní skála vyzývala svou mimořádnou strategickou polohou k osídlení již odedávna.
Římané tu měli ve 4. století př. n. l. předsunutou strážní stanici jako součást obranného systému Římské říše Limes Romanus.
Názvu pevnosti Dowina, což mělo znamenat „dívka", se poprvé používalo v době Velké Moravy, kdy zde měl snad sídlo i kníže Rastislav. Tehdy tvořil Děvín významné hospodářské sídlo a vojenské centrum. Proto je dnes Děvín pro Slováky hlavním symbolem Velké Moravy.
Po zániku Velké Moravy ztratil Děvín svůj strategický význam a získal jej znovu až ve 13. století, kdy na vápencové skále vznikl strážní pohraniční hrad Uherského království. Takto fungoval v podstatě až do doby, než pominulo turecké nebezpečí, a od 18. století se postupně měnil v ruinu. Zánik urychlila napoleonská vojska, která roku 1809 vyhodila horní hrad do povětří.
V 19. století se Děvín stal místem schůzek a sletů slovenských národovců a symbolem slavné minulosti Slováků. Vznikla tradice Všeslovanských dní a pod hradem byl zřízen amfiteátr. Neobyčejně působivá krajinná dominanta získala ještě více na kráse důkladnou rekonstrukcí na přelomu 20. a 21 století.
V současné době jsme mohli zhlédnout v kamenných chodbách výstavy pracovních nástrojů,
platidel, zbraní z 15. – 17.století. Samozřejmě ohromující byly výhledy na dominanty okolí včetně soutoku Dunaje a Moravy.
Po ukončení prohlídky hradu jsme dali v podhradí přednost bryndzovým haluškám - byly vynikající.
Po přesunu do Bratislavy jsme absolvovali prohlídku Národní rady Slovenské republiky, která sídlí na hradním vrchu v Bratislavě. Poslancům NR SR byl tento objekt slavnostně odevzdán do užívání 25. 5.1994.
Celým objektem nás prováděla PhDr. Lujza Kittlerová z odboru komunikace s médii a veřejností. Její vystupování a výklad byly naprosto profesionální a velmi zajímavé.
Víte že:
- Autorem 5 m sochy Vítanie před budovou parlamentu je Ján Kulich?
- Ve vstupní Hurbanově síni se na pozlacené tabuli nachází přepis textu Janka Matúšky „Ponad Tatrou blýska“, ze kterého první dvě sloky dnes tvoří Statní hymnu SR?
- Zajímavostí je i dominanta síně v podobě busty významné osobnosti slovenské historie – Jozefa Miloslava Hurbana, předsedy první Slovenské národní rady z revolučních let 1848-49.
- Vchod do rokovacího sálu NR je vyzdoben sérií sedmi maleb na dřevěných plátech od autora Albína Brunovského? Obsahují biblické motivy, apokalyptické grimasy desítek různorodých charakterů, budoucnost Slováků jako magicko-realistická fraška a desítky skrytých motivů.
Hodnota Brunovského vrcholného díla představuje v současnosti asi 1 a půl milionu eur.
- NR SR má 150 poslanců z 8 politických stran?
- Poslanci mají své kanceláře v objektu Bratislavského hradu a z rokovacího sálu se tam mohou přesunout podzemní chodbou?
- NR SR od svého vzniku v roce 1993 do současnosti měla 9 předsedů. Jako první byl JUDr.Milan Gašparovič, poslední v současnosti Andrej Danko.

Dále jsme absolvovali prohlídku reprezentačních prostor Bratislavského hradu, kde nás na nádvoří obrazně přivítala socha knížete Svatopluka na koni. Do reprezentačních prostor Bratislavského hradu není možný vstup, jen na zvláštní povolení. A toho se nám dostalo. Byli jsme ohromeni krásou a čistotou těchto prostor. Tyto prostory jsou k dispozici pro oficiální akce prezidenta SR, předsedy vlády SR a předsedy NR SR. Úžasná výzdoba jednotlivých místností a nádherný interiér. K tomu kvalifikovaný výklad PhDr. Lujzy Kittlerové o době 18. století ve formě příběhů, prostě veliká spokojenost.
Po společné fotografii a předání dárků našim průvodcům před objektem Národní rady SR
jsme se přesunuli do Bernolákova, kam nás pozval kolega Ladislav Hreha.
Ten nás překvapil milým přivítáním celou svojí rodinou a úžasnou pohostinností. Výborná kapustnica, velmi kvalitní víno, dobrá pohodová atmosféra, možnost si prohlédnout jeho vinné království, to byl výborný závěr našeho zájezdu. Někteří z nás si zakoupili i jeho skvělé víno.
Než jsme se rozloučili, pozvali jsme L Hrehu na Memoriál zakladatelů VV ve dnech 12.-14.9.2018, kde má přislíbený tandemový seskok.
Tento zájezd svým zaměřením a průběhem považujeme za jeden z nejzdařilejších za dobu existence našeho klubu. Považujeme ho za náš přínos k připomenutí 100.výročí vzniku ČSR
a k upevnění přátelství a sounáležitosti obou našich národů.
To dokládají i postřehy některých členů KVV:
J.Moravec: „Zájezd neměl chybu, nádhera. Největší zážitek jsem měl z návštěvy u kolegy Hrehy z KVV Bratislava, který nás přivítal z celou svoji rodinou, úžasná atmosféra v celém průběhu návštěvy.“
V.Hájková: „Nejvíc se mim líbil krásný výklad PhDr. L.Kittlerové v NR SR, velmi příjemná, vzdělaná pracovnice NR SR. Velmi mě překvapilo, že v této dnešní době existují ještě lidé s tak lidským a přátelským přístupem, jaký jsem zažila od rodiny Hrehových při návštěvě v Bernolákovu“.
M.Řepka: „Naprostá spokojenost. Nejvíc mě překvapila obnova hradu Děvín, který si pamatuji z návštěvy před 20 lety. Ze zříceniny udělali krásný hrad.“

Poděkování patří kolegovi J.Tučekovi, organizátorům výboru KVV Prostějov, zejména kol.Lejskovi, Hájkovi, Stavnému, Ondrejčákovi, Kovářovi, Struhárovi, dále manželům Denerovým a všem účastníkům zájezdu za jejich přístup a disciplínu v průběhu zájezdu.
Tato významná společenská akce v rámci 100.výročí vzniku ČSR byla realizována za finanční podpory Statutárního města Prostějova, za což mu patří naše poděkování.


Kolega Jaroslav Ondrejčák


Doporučujeme všem členům KVV Prostějov zhlédnout fotografie Jardy Kováře z tohoto zájezdu, které doplňují tento text a jsou uveřejněny na níže uvedené adrese:

https://www.zonerama.com/jardakov/Album/4546629