Informace ze dne 15.7.2018

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editováno 3.číslo ročníku 2018 občasníku "Spravodajca" OK KVV Banská Bystrica. Dále uveřejňujeme pozvánku KVV Holešov na setkání příslušníků 7.vp.ZU dne 21.8.2018.