Informace ze dne 15.9.2018 - 14.ročník Memoriálu ZVV... 12.-14.9.2018

Výsadkáři opět soutěžili
Vážené kolegyně, kolegové, soutěžící i všichni účastníci XIV. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a X. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče konaných 12. - 14. 9. 2018 na prostějovském letišti u České parašutistické asociace. Zdárně jsme ukončili všechny akce spojené s těmito Memoriály. Děkujeme všem členům org. týmu za perfektní přípravu a organizaci, soutěžícím za příkladnou reprezentaci svých klubů výsadkových veteránů. Poděkování patří řediteli ČPA Mgr. Martinu Dlouhému a jeho zástupci Bc. Miloši Sklenkovi, veliteli 601. skss, plk. gšt. Ing. Davidu Frantovi, M.S., veliteli 102. pzpr, pplk. Ing. Pavlu Hriníkovi i veliteli POŠ, pplk. MUDr. Vladimíru Uherkovi za organizační i materiální pomoc. Aby vůbec mohly Memoriály v takovém rozsahu proběhnout - 36 tandemových seskoků a vyhlídkové lety pro 50 osob - bylo nutné akci finančně zabezpečit. V tomto nám maximálně pomohli a finančně přispěli MO ČR, hejtmanství Olomouckého kraje, Magistrát města Prostějova, Mechanika 97 Prostějov, Meopta Přerov, JUDr. Jindřich Vybíral a JUDr. Ladislav Sliva, za což jim všem děkujeme. Také děkujeme za účast hostům, náměstkovi hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Františku Jurovi, veliteli 5. pluku SU Žilina, plk. Ing. Miroslavu Gardlovi a jeho pobočníkovi št. nrtm. Martinu Boháčikovi, zást. velitelů 601. skss, pplk. Ing. Tomáši Koutníkovi a vrchnímu prap. Janu Ouřeckému, 102. pzpr, mjr. Ing. Gustavu Lakošovi a vrchnímu prap. Martinu Mahrovi, předsedovi Klubu 601. skss, mjr. v z. Ing. Vladimíru Ganzarovi, POŠ, pplk. MUDr. Vladimíru Uherkovi, bývalým velitelům VÚ 8280, plk. v.v. Ing. Jindřichu Starému, plk. v.v. Ing. Jiřímu Hudskému, plk. gšt. Ing. Luďku Skácelovi, expředsedům KVV Prostějov, kol. Miroslavu Řepkovi, Jindřichu Starému sen., Jindřichu Čtverákovi, předsedovi spolku ČB, pplk. v. z. Ing. Jindřichu Starému zúčatněným předsedům KVV SR, kol. Michalu Milasovi, Vladimíru Kavickému a Ivanu Hulínovi, předsedům KVV z ČR, kol. Ladislavu Slivovi, Pavlu Valentovi, Zdeňku Kolářovi, Dušanu Hricovi, Josefu Krausemu, Jaromíru Forštovi, Jaroslavu Chromkovi a Janu Havlíčkovi. Byli jsme velice rádi za přítomnost všech členů z klubů ze SR i ČR. Během tří dnů se ukázalo, že patříme stále k sobě a utvrdila se naše soudržnost, kamarádství a přátelství.
Podle propozic to byla soutěž tříčlenných družstev a na základě dosažených výsledků zvítězilo družstvo KVV gen. Klemeše Chrudim ve složení: kol. Zdeněk Kolář, Jaroslav Pilař a Petr Jonáš. V soutěži jednotlivců musíme zmínit i absolutního vítěze. Toto umístění si zaslouženě odnesl kol. Jaroslav Kovář z KVV Prostějov.
Vítězstvím chrudimských přišel prostějovský klub o držení putovních pohárů zakladatelů VJ a vynálezce padáku Štefana Baniče. Tyto jsme předali po zásluze Klubu výsadkových veteránů gen. Klemeše Chrudim. Samozřejmě jim gratulujeme a také se těšíme na organizování Memoriálů v roce 2019 v jejich regionu. Celkem se soutěže zúčastnilo 18 družstev z Čech a Slovenska s 54 závodníky. Náš klub reprezentovala 4 družstva.

Na níže uvedeném odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře a Michala Muchy ze 14. ročníku Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska gen. Karla Palečka, gen. Rudolfa Krzáka, plk. Josefa Černoty a 10. ročníku Memoriálu vynálezce padáku Štefana Baniče, v areálu VPA na letišti v Prostějově ve dnech 12.-14.9.2018.


https://www.zonerama.com/jardakov/91025

https://www.zonerama.com/Musak/Album/4625000?secret=Gm9u33E7C0b0l42tSAxguPUu6