Informace ze dne 16.5.2016

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editována reportáž ze slavnostního nástupu u příležitosti 71. výročí osvobození Československa dne 14.5.2016 v Jesenici u Prahy.

Ocenění veterána KVV Prostějov
Na 6. jednání výboru KVV Prostějov, z.s., bylo rozhodnuto udělit kolegovi kpt. v.v. Jiřímu Kudrnovi, medaili Za zásluhy KVV, jako ocenění jeho dlouholeté aktívní činnosti při propagaci tradic výsadkového vojska a za jeho početné vzpomínkové příspěvky do Zpravodaje KVV Prostějov.
Medaili mu osobně předali předseda KVV kol. Stavný, společně s místopředsedou kol. Lejskem v jeho bydlišti ve Svratce, za účasti jeho manželky. Setkání dne 3.5.2016, bylo velmi srdečné a plné vzpomínek na službu u 22.vb v Prešově i na jejího velitele plk. Fr. Mansfelda a zejména jeho tehdejšího velitele roty npor. Josefa Pisky, se kterým doposud udržuje velmi přátelské vztahy. Přejeme mu do dalších let výsadkové zdraví, rodinnou pohodu a vždy modré nebe nad hlavou.
Jeho jméno a akt udělení medaile Za zásluhy KVV, bude zapsáno do Kroniky KVV Prostějov.
kol. Stavný