Informace ze dne 17.10.2021

S napětím jsme čekali, zda nám termín „Výsadkového vinobraní“ nenaruší covid, respektive opatření proti zhoršující se hygienicko-epidemiologické situaci. Faktem je, že výchozí situace nám nepřála, řada trvalých návštěvníků vinobraní se z obezřetnosti nepřihlásila. I my jsme spolu s J. Kovářem zajišťovali víno na co nejpozdější dobu před termínem vinobraní až bylo jasné, že jdeme na to. Velký dík patří F.Lejskovi, který telefonicky obvolával a přesvědčoval členy klubu k účasti. Celkem bylo přihlášených 56 členů KVV, přítomných 48, z toho i milí hosté ze 601. skss nprap..Ouřecký s manželkou. Bohužel někteří přihlášení onemocněli, někteří měli asi i obavy se zúčastnit hromadné akce.
Můžeme konstatovat, že vše klaplo na 100 %. Přeprava autobusem do Dětkovic i zpět byla naprosto v pořádku, přesně na čas, za což patří poděkování řidiči A.Nevrlíkovi. Osobně mi sdělil, že to je jeho 1. jízda po získání řidičského průkazu na autobus. Jel opravdu dobře a bezpečně. Máme radost z přítomnosti na akci i mladších členů KVV, ať to byl kol.Lánský s manželkou nebo kol.Kovanda s přítelkyní.
P.Weisser opět se svojí hudební produkcí nezklamal. Kolega Hýbl povýšil kvalitu podávaného guláše o 1 stupeň, kolegyně Hudská, Stará, Hýblová, kolegové Starý, Chovanec i Hudský připravili nejen sál, ale i dobré občerstvení ke spokojenosti nás všech. Pochválit musíme všechny kolegyně, které obohatily naše stoly různými skvělými dobrotami.
V závěru vystoupilo i ad hoc amatérské zpěvácké kvarteto pod vedením kol.Jožka Tučeka, které zazpívalo slovenskou národní píseň „Na Kráľovej holi“. Nebylo to špatné, ale kolegové nebyli rozezpíváni. Chce to trénink kolegové…
Závěrem konstatujeme, že to byla opět zdařilá akce. Možná, že by příště bylo vhodné ji okořenit o nějakou zábavnou soutěž o ceny. Níže na odkazu můžete zhlédnout fotografie Jaroslava Kováře z této akce.

Kol.J.Ondrejčák

https://www.zonerama.com/jardakov/Album/7744851