Informace ze dne 18.6.2021

V pátek 18. června dopoledne se v pražské Resslově ulici u chrámu svatých Cyrila a Metoděje konal pietní akt, který připomněl hrdinství československých parašutistů, bojujících zde před 79 lety proti nacistické přesile. Události se zúčastnili významní představitelé státu v čele s předsedou Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Radkem Vondráčkem a dalšími zástupci politického a veřejného života.
Vzpomínka konaná 18. června 2021 v Resslově ulici před pravoslavným chrámem svatých Cyrila a Metoděje se odehrála oproti minulým rokům v zmenšeném formátu, pouze ve venkovním prostoru, a to vzhledem k opatřením, které se týkají koronavirové epidemie a vycházejí z vládních usnesení.
V Den hrdinů druhého odboje, jenž připadá na 18. červen, si připomínáme odvahu a obětavost všech příslušníků zahraničního i domácího odboje, kteří bojovali za svobodu naší země během druhé světové války a položili za ni vlastní život. V tento den před 79 lety v chrámu sv. Cyrila a Metoděje sedm československých vojáků vzdorovalo stonásobné nepřátelské přesile; přes opakované výzvy se odmítli vzdát.
Dva z nich – Jan Kubiš a Josef Gabčík – 27. května 1942 splnili svůj úkol, odstranili jednoho z nejdůležitějších nacistických představitelů, zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha. Domácí odbojáři zajišťovali parašutistům zázemí, pravoslavní duchovní jim poskytli poslední úkryt.
Řada květin, které 18. června 2021 položili u desky připomínající boj zástupci nejrůznějších státních institucí, organizací či spolků, svědčí o tom, že tato událost je jednou z klíčových v paměti našeho národa a má i po téměř osmi desítkách let svůj zásadní společenský a dějinný význam.
Za náš KVV se pietního aktu zúčastnili naši kolegové JUDr. Jindřich Vybíral a Josef Geprt. Děkujeme kolegům z KVVV Praha za poskytnutou pomoc při zajištění kytice k uctění památky čs. parašutistů.
Kol. Jaroslav Ondrejčák