Informace ze dne 19.12.2019

L I B E R E C
Dne 23. 11. 2019 se za Klub výsadkových veteránů Prostějov a za Červené barety Prostějov kol. Struhár a kol. Troanská zúčastnili výroční členské schůze u Klubu vojenských výsadkových veteránů Liberec. Je to už po páté a v klubu se víceméně nic nezměnilo, stále je to klub působící dojmem pohody, krásného rodinného a společenského soužití. Po krátké zdravici kol. Struhár předal pozdravy od členů Klubu výsadkových veteránů Prostějov a předal plaketu a Zlatý odznak výsadkového veterána zasloužilým členům klubu. Dále je seznámil s činností prostějovského klubu v příštím roce.
V závěru jim jménem prostějovského klubu a červených baretů popřál hodně zdraví a vše nejlepší do roku 2020 a slíbil, že je rád uvidí i příští rok.

kol. Struhár Jozef

C H R U D I M
Na pozvání výboru Klubu výsadkových veteránů Chrudim se kol. Struhár a kol. Hájek dne 14. 12. 2019 zúčastnili výroční členské schůze v Chrudimi. Z hlediska průměrného věku patří tento klub mezi nejmladší v ČR.
Že se jim daří je povzbuzující a záviděníhodné, ale my jim to přejeme, jsou naši, jsou to výsadkáři, minulí i budoucí. Jejich plány na rok 2020 jsou hodnotné a my jim přejeme jejich zdárné plnění. Po krátké zdravici kol. Struhára a zdravici kol. Hájka jsme se s přáním všeho nejlepšího v roce 2020 rozloučili a slíbili návštěvu v příštím roce.
kol. Struhár JozefLoučení
Dnes se náš současný velitel podplukovník Jiří Adamec loučí s výsadkovým praporem a rozhodl se vám všem poděkovat za neskutečnou podporu, kterou nám prokazujete. I my všichni děkujeme našemu veliteli za jeho práci, která s námi není vždy jednoduchá. Přejeme Vám veliteli vše nejlepší do dalších let. Jednou výsadkář, vždy výsadkář.
Kol. Petr Čejka, Chrudim 16. prosince 2019.

Vážení příznivci Chrudimských výsadkářů. Dovolte mi využít této příležitosti, kdy poruším svou zásadu a vstoupím pro jednou „aktivně“ do prostoru sociálních síti, abych touto cestou Vám všem upřímně a ze srdce poděkoval za projevovanou přízeň a podporu 43. výsadkovému praporu a zároveň se i tímto rozloučil. Bezmála tři a půl roku jsem měl tu čest stát v čele výsadkového praporu, jednotky plné skvělých výsadkářů, profesionálů, srdcařů, odborníků, sportovců, opravdových vlastenců připravených tvrdě bojovat pro ochranu Vás všech. Vaše podpora projevována nejrůznějšími způsoby byla, je a bude pro nás všechny vždy zavazující. Především bych se zde chtěl obrátit na rodinné příslušníky mých výsadkářů. Vám vážení, patří toto poděkování dvojnásobně. Spolu s námi nesete oddaně tíhu nelehké služby naší krásné vlasti. My to všichni víme. I když to tak mnohdy nevypadá, věřte prosím, že si Vaší oběti nesmírně vážíme. Dovolte mi závěrem Vám všem popřát poklidné prožití svátku vánočních, brzké shledání s těmi co slouží v zahraničních operacích a vše nejlepší do nového roku.
S úctou pplk. Ing. Jiří ADAMEC43. výsadkový prapor velitel