Informace ze dne 19.6.2017

Klub vojenských výsadkových veteránů ve Zlíně se dne 19.6.2017 důstojně rozloučil se svým významným zasloužilým členem, který zemřel ve věku nedožitých 83 let. Tohoto rozloučení se zúčastnila i delegace KVV Prostějov za účasti kolegy Jidřicha Starého, Františka Lejska a Jaroslava Ondrejčáka.
Za slovenské výsadkové veterány se posledního rozloučení zúčastnil prezident KVV Slovenské republiky plk.v.v. ing. Jozef Tuček CSc. Za výsadkové veterány se s Františkem Pospíškem rozloučil
člen KVV Zlín kolega Zdeněk Novák, který zdůraznil, cituji:
„František Pospíšek, jako bývalý důstojník československého výsadkového vojska, založil náš zlínský klub v roce 1998 a až do roku 2013, tedy 15 let, byl jeho vedoucím organizátorem a předsedou.
Jeho zásluhou jsme se my, v té době více než 60letí, mohli pravidelně setkávat a třeba se ve vzpomínkách vracet k zážitkům, které jsme jako 20letí prožívali v době naší vojenské služby u výsadkového vojska. Ale i v přítomné době, kdy už jsme o mnoho desetiletí starší, jsme Frantovou organizační zásluhou zažili mnoho pěkných akcí. Třeba různé sportovní dny a nezapomenutelné víkendy na Javorníku-Kasárnách.
V dobrém a s úsměvem budeme vzpomínat i na jiné příhody, které neodmyslitelně patří k životu a občas se vyskytnou v každé skupině, ale které se vždy vyřešily v dobrém. Jinak to nešlo, protože Franta byl hrdý chlap z Moravského Slovácka.
Náš klub bude dále pokračovat v činnosti v přátelském duchu, který mu náš kolega a kamarád František Pospíšek předurčil.
Franto, loučíme se s Tebou a děkujeme Ti za starost a velkou práci, kterou ses zasloužil o náš Klub vojenských výsadkových veteránů Zlín.“ Čest Tvoji památce.
Jaroslav Ondrejčák