Informace ze dne 20.12.2016

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je editován časopis "Spravodajca " č.4_ 2016 OKVV Banská Bystrica.