Informace ze dne 20.5.2021

Příští týden bude vytištěna unikátní kniha pod názvem NEMRZAČTE NAŠI HISTORII a počátkem června bude v Praze organizován její slavnostní křest. Poté budou autoři knihy NEMRZAČTE NAŠI HISTORII připraveni navštívit česká města na autogramiády a besedovat o knize všude tam, kde o ni bude zájem a samozřejmě kam budou pozváni!
Kniha je napsána a vydána v reakci na nehorázné falšování našich novodobých dějin řadou současných politiků, ale i rádoby historiků, občanů a různých společenských organizací.

V knize o 350 stranách jsou objektivně a pravdivě rozebrány dvě novodobé historické události spojené s přímým osvobozováním Československa na podzim roku 1944 a na jaře roku 1945, a sice tzv. "krvavá" Karpatsko-dukelská operace probíhající v září - říjnu 1944 a skutečná role Ruské osvobozenecké armády (ROA) při osvobozování Prahy v květnu 1945.

Již v lednu 2020 se autorům podařilo regulérně získat 3,5 tisíce stran unikátních dokumentů a fotografií z archívů Ruské federace ze soudního procesu s generálem Vlasovem a spol., který proběhl v Moskvě v roce 1946. Autoři v čele se spisovatelem a historikem Ing. Oldřichem Jurmanem z nich následně vybrali okolo osmdesáti stran textů a fotografií, které s doprovodným textem v knize autenticky a pravdivě ozřejmují činnosti ROA zejména v dubnu 1945 před příchodem ROA do Prahy, skutečnou činnost ROA v Praze a v okolí v květnových dnech 1945 a okolnosti zajetí velení a nemalé části příslušníků ROA 12. května 1945 v okolí Lnářů.

Tyto autentické dokumenty, včetně výpovědí hlavních velitelů ROA a německých velitelů, kteří koncem války přišli do styku s ROA, budou u nás a v Evropě zveřejněny poprvé v historii a vnáší do činnosti ROA, včetně činnosti ROA na území Československa v dubnu a v květnu 1945, naprosté jasno.
V knize je zařazena i unikátní pasáž věnovaná Karpatsko-dukelské operaci. Tuto část zpracoval jeden z nejrespektovanějších československých historiků specializujících se celoživotně na dějiny druhé světové války, s důrazem na československý a zahraniční odboj, Doc. PhDr. Jozef Bystrický, CSc. Na faktech z válečných deníků a z různých autentických hlášení československých vojenských velitelů ze září a října 1944 uvádí nezkreslený průběh této složité a náročné vojenské operace i skutečné ztráty příslušníků 1. československého armádního sboru v Karpatsko-dukelské operaci. Na faktech ukazuje, že ve srovnání s jinými podobnými válečnými vojenskými operacemi fakticky byly lidské ztráty v Karpatsko-dukelské operaci podstatně nižší, v žádném případě však nebyly zdaleka tak "krvavé", jak v posledních letech naši veřejnost klamou rádoby novodobí historikové a novináři.