Informace ze dne 20.6.2018

Fotografie Jaroslava Kováře z obou pietních aktů můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.

https://www.zonerama.com/jardakov/91025

Výsadkoví veteráni nezapomínají
Jako každý rok se 18. června zástupci našeho klubu zúčastnili pietního aktu v Resslově ulici v Praze na počest padlých hrdinů, kteří provedli atentát na vraha českého národa, zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

Z našeho klubu se této akce zúčastnilo celkem 15 členů a příznivců. Mimo nás jsme poskytli možnost přepravy také pro kluby Holešov, Zlín a Olomouc. Akce se zúčastnili i někteří příslušníci 601. skss, díky jejichž péči se tato plánovaná akce mohla uskutečnit. Celkem tedy 35 účastníků.
Prostor před památníkem se zaplnil množstvím červených baretů, byli to kolegové z českých a slovenských klubů Prostějov, Praha, Bratislava, Holešov, Zlín, Liberec, Jindřichův Hradec, Plzeň, Olomouc, Tábor i Žilina.
Pietnímu aktu byli přítomni i zástupci vlády, politických stran a velení AČR v čele s ministryní obrany Šlechtovou, politiky Bělobrádkem, Okamurou, NGŠ gen. Opatou a řadou dalších významných osob.
Dlouhá řada věnců, které 18. června 2018 položili u desky připomínající boj zástupci nejrůznějších státních institucí, organizací či spolků, svědčí o tom, že tato událost je jednou z klíčových v paměti našeho národa a má i po 76 letech svůj zásadní společenský a dějinný význam.
S projevem úcty za náš klub položili kytici květů Jindra Starý, Mirek Řepka a František Chudý.
V tento den byly péčí městské části Prahy 2 odhaleny pamětní destičky vsazené do chodníku u kostela sv. Cyrila a Metoděje, které připomínají, že v těchto místech před 76 lety padlo v boji sedm československých výsadkářů z Velké Británie. Každá z nich nese jméno padlého, označení výsadku, v jehož rámci byl nasazen, a datum narození a úmrtí oběti.
Při této příležitosti u památníku v Resslově ulici, po rozhodnutí výboru klubu, předal v zastoupení předsedy klubu kolega Lejsek Zlaté odznaky KVV Prostějov kolegům JUDr. Ladislavu Slívovi a JUDr. Jindřichu Vybíralovi za aktivní pomoc při zajišťování akcí klubu a za zachování a prohlubování tradic výsadkového vojska.
Poté jsme se přesunuli k památníku československých válečných parašutistů a jejich spolupracovníků z domácího odboje v Technické ulici na Praze 6. Pietní akt za účasti zástupců GŠ AČR, Magistrátu hlavního města Prahy, Československé obce legionářské, VHÚ, Velvyslanectví SR v ČR byl zahájen položením věnců a kytic na počest těch, kteří položili životy v odboji proti nacizmu. Vysoce jsme ocenili účast a zejména vystoupení velvyslance Slovenské republiky v ČR Petera Weisse na tomto pietním shromáždění.
Poděkování za aktivní pomoc při zajištění této akce patří statutárnímu městu Prostějov a 601. skss.
Kolega František Lejsek