Informace ze dne 20.7.2021

Prostějovští střelci nejúspěšnějšími v Holešově
Příslušníci KVV Prostějov již tradičně vozí z každé střelecké soutěže nějaká ocenění. Nejinak tomu bylo i 17.7.2021 na střeleckém dvojboji v Holešově-Dobroticích, který pro ně byl již sedmým letošním závodem.Dobrotický dvojboj je specifický tím, že se soutěží s vojenskými zbraněmi. Tato skutečnost de facto vylučuje možnost tréninku a přesnější přípravy. Navíc zbraně, zapůjčené od vojáků, byly nastřeleny na každého majitele individuálně, takže soutěžící předem nevěděl, jestli mu přidělená zbraň bude vyhovovat či ne. Z těchto důvodů naši závodníci neočekávali nějaké oslnivé výsledky. Mohli spoléhat jen na poctivou přípravu se zbraněmi vlastními a na zkušenosti z pravidelných soutěží.
Přes uvedené proměnné, ovlivňující výsledky takového typu soutěže, podali naši střelci nad očekávání kvalitní výsledek a slavné černé vesty se znakem KVV Prostějov bylo nakonec na stupních vítězů vidět při vyhlašování všech kategorií.
Svou stálou střeleckou formu potvrdily zejména ženy. Eva Lánská obsadila 3. místo a Miluše Rejkubová opanovala trůn nejvyšší, když za sebou nechala nejen svou klubovou kolegyni, ale také zkušenou střelkyni z Holešova.
Neméně úspěšní byli muži. Nejšťastnějším z nich byl klubový nováček Pavel Vašek – stal se nejen nejlepším střelcem z pistole, ale celkovým součtem bodů z obou zbraní také nejlepším dvojbojařem soutěže. Jen o pět bodů za ním na bronzové pozici zazářil jeho otec Milan Vašek. Ivo Lorenc druhým místem a Stanislav Lánský třetím místem ve střelbě z útočné pušky přispěli spolu s vyrovnaným výkonem Milana Vaška v obou zbraních k celkovému vítězství týmů ve střelbě z Brenu a nakonec i k výsledné zlaté a stříbrné pozici našich střelců v bodování týmů.
Souhrn výsledků:
Pistole: 1. místo Pavel Vašek
1. místo tým KVV PV muži (Pavel Vašek, Milan Vašek, Stanislav Lánský)
Útočná puška: 2. místo Ivo Lorenc
3. místo Stanislav Lánský
1. místo tým KVV PV muži (Pavel Vašek, Milan Vašek, Stanislav Lánský)
2. místo tým KVV PV 2 (Ivo Lorenc, Miluše Rejkubová, Eva Lánská)
Dvojboj ženy: 1. místo Miluše Rejkubová
3. místo Eva Lánská
Dvojboj jednotlivci: 1. místo Pavel Vašek
3. místo Milan Vašek
Celá soutěž probíhala ve velmi přátelském ovzduší a za velmi dobré organizace KVV Holešov, příslušníků Vyšší a Střední policejní školy MV v Holešově a příslušníků 102.pzpr.
Účast našich družstev v soutěži byla umožněna i díky finanční podpoře Města Prostějova.
Fotografie J.Kováře ze soutěže na https://www.zonerama.com/jardakov/Album/7443196


Kol. Jaroslav Kovář

Střelecký dvojboj Dobrotice 17. července 2021
Letošní červencová sobota 17.července 2021 byla opět po roce ve znamení 3. ročník „střeleckého dvojboje“, pořádaného Klubem výsadkových veteránů Holešov ve spolupráci se 102. průzkumným praporem Prostějov a Policejní školou Holešov.
Počasí nám přálo pro střelby a je jen škoda, že z technických důvodů nedošlo jako vloni k seskoku příslušníků 102. průzkumného praporu. Soutěže se zúčastnilo 22. trojčlenných družstev klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky. Technické zabezpečení střeleb tak jak jako v loňském roce zajistil 102. průzkumný prapor gen. Palečka Prostějov pod velením jeho velitele a zároveň ředitele soutěže pplk.gen.štábu ing. Pavla Hriníka.
V letošním roce navíc 102. pzpr v rámci výcviku zajistil občerstvení v podobě „vynikajícího guláše“ pro všechny účastníky střeleb. KVV Holešov zajistil pro pitný režim dostatek vody, nealko piva a kávu.
Soutěž byla zahájena nástupem všech družstev v 9.00 hod. předsedou KVV Holešov Dušanem Hricem a ředitelem soutěže pplk.gen.štábu ing. Pavlem Hriníkem, který předal soutěžícím důležité informace k bezpečnosti, manipulaci se střelnými zbraněmi a dodržování pokynů od příslušníků 102. pzpr, kteří obsluhovali jednotlivá stanoviště.
Objektivní vyhodnocování počtu zásahů zajišťovali dva specialisté z VPŠ a SPŠ Holešov. Soutěž podpořili svou účastí současný ředitel VPŠ a SPŠ Holešov plk. PhDr. PaedDr. Pavel Novák, MBA a jeho zástupce plk. Bc. Andrej Rohál, Ph.D. Výpočetní středisko zajišťoval plk.gen.štábu v.v. ing. René Sábela se svým synem.
Po skončení soutěže si mohli někteří účastníci mimo soutěž vyzkoušet střelbu ze samopalu a pistole.
Po 14.00 hod. na nástupu družstev došlo k vyhlášení výsledků a nejlepším účastníkům byly předány diplomy, poháry a věcné ceny.
Ředitel soutěže pplk.gen.štábu ing.Pavel Hriník všem účastníků poděkoval za ukázněný a bezpečný průběh celé soutěže a popřál hodně dalších úspěchů.
Letošní ročník se opět vydařil. Přispěli k tomu nejen všichni účastníci. Velké poděkování patří Policejní škole za možnost uskutečnit soutěž na střelnici VPŠ a SPŠ Holešov, dále 102. pzpr gen. Palečka Prostějov za technickou a materiální pomoc, Zlínskému kraji a Městu Holešov za finanční podporu.
V Holešově 17. července 2021 Luděk Stoklásek
člen výboru a kronikář KVV Holešov