Informace ze dne 20.9.2019

Pietní akt u hrobu člena skupiny Wolfram Josefa Bierského

Dne 13. září 1944 po 17.00 hod. se z italského Lauretu vznesl čtyřmotorový Halifax, na jehož palubě v rámci operace Wolfram sedělo šest českých parašutistů. Velitel kpt. Josef Otisk, zástupce velitele rtn. Vladimír Řezníček, zpravodajský důstojník rtn. Josef Černota, zásobovací důstojník rtn. Josef Bierský, přijímací důstojník čet. Robert Matula a radista rtn. Karel Svoboda.
Oproti předcházejícím londýnským výsadkům, které byly zpravodajské, byl výsadek Wolfram jediným výsadkem bojovým, který byl vyslán londýnským MNO. Příslušníci Wolframu měli organizačně pomáhat při zakládání partyzánských skupin, které by pak pod jejich vedením prováděly diverzní a sabotážní akce, likvidovaly kolaboranty, zrádce, strážní stanoviště atd.
Skupina seskočila téhož dne ve 23.30 hod. ve dvou průletech v prostoru Nytrová-Kotly poblíže obce Morávka v Beskydech a je neuvěřitelné, že tento noční seskok z výšky 200-250 metrů nad hornatým, velmi členitým terénem s vysokými smrky se obešel bez zranění. Smůlu měl Josef Bierský, který byl při sestupu zanesen do blízkosti služebny německé pohraniční policie, ale podařilo se mu poblíže Bílého Kříže u Visalají po přestřelce uniknout.
Po pěti dnech se celá skupina na smluveném místě sešla a začala plnit své úkoly. Chyběl pouze radista Karel Svoboda, který byl zadržen gestapem.
Josef Bierský, jakožto zásobovací důstojník, byl vyslán dne 19. října 1944 na horu Smrk u Čeladné na schůzku s lesníky, ale při cestě byl zákeřně zezadu zastřelen a oloupen kriminálníkem Stanislavem Kotačkou, který se do partyzánské skupiny vetřel, když byl hledán protektorátní policií pro majetkovou trestnou činnost.
Z poválečné Kotáčkovy výpovědi vyplývá, že umírajícímu Bierskému odcizil 36.000 RM, 50 zlatých dolarů, náramkové hodinky, jmenný seznam partyzánů a další věci včetně kalhot, které si ihned na místě činu oblékl. Při následném pátrání byly po týdnu ostatky Bierského nalezeny Černotou a Řezníčkem a ještě týž den byl na hoře Smrk pohřben. Po válce bylo jeho tělo exhumováno a 30. září 1945 byl s vojenskými poctami pochován na hřbitově v Malenovicích-Borové. Pohřeb organizoval jeho bývalý velitel Josef Otisk.
Dne 15. září 2019 u příležitosti 75. výročí seskoku skupiny Wolfram do zdejšího kraje, byla v místním kostele sv. Ignáce z Loyoly v Malenovicích – Borové sloužena zádušní mše za místního rodáka z obce Lubno, Josefa Bierského, který má na zdejším hřbitovu místo posledního odpočinku. V rámci mše pan farář umožnil organizátoru pietního aktu JUDr. Václavu Cichoňovi, aby v přeplněném kostele seznámil přítomné farníky s „curriculum vitae“ Josefa Bierského.
Po skončení zádušní mše položili výsadkoví veteráni PaedDr. Karel Sýkora, Jaroslav Vidmoch a Jaroslav Plečka kytici květin na hrob Josefa Bierského. Kytice nese na stuze nápis: NEZAPOMÍNÁME – KLUB VÝSADKOVÝCH VETERÁNŮ PROSTĚJOV.
kolega Jaroslav VIDMOCH