Informace ze dne 21.6.2021

Výsadkoví veteráni v Prostějově hodnotili výsledky roku 2020, mají i nového předsedu Klubu výsadkových veteránů Prostějov, z.s.

Vzhledem k epidemiologické situaci až po třech odkladech termínu se nám podařilo dne 19.6.2021 v přednáškovém sálu Národního domu uskutečnit členskou schůzi Klubu výsadkových veteránů Prostějov. Po náročné přípravě členské schůze, včetně hygienických opatření, se nám podařilo zajistit účast 104 členů našeho KVV, z toho 27 na základě plných mocí. Program schůze oproti našim zvyklostem byl upraven tak, aby respektoval přijatá opatření (bez zpěvu výsadkové hymny, bez živé hudby a tance v rámci volného programu po schůzi).
Protože zhruba polovina členů KVV se nemohla z různých důvodů členské schůze zúčastnit rozhodli jsme se Vám podat podrobnější informaci o našem jednání.

Členské schůzi předcházela porada s předsedy KVV ČR a SR, které se zúčastnili prezident KVV SR Viktor Puchoň, KVV Bratislava Ladislav Hreha, KVV 1.pzpr kol.Michel, předsedové KVVV Praha kol.Galvas, KVV Chrudim kol.Kolář, KVV Brno kol.Foršt, KVV Liberec kol.Chromek, KVV Holešov kol.Hric, KVV Olomouc kol. Havlíček, KVV Zlín kol. Krause, ČB kol.Starý jun., KVV Plzeň kol.Sliva, KVV Klatovy kol.Duchek, oba se dostavili později kvůli problémům na dálnici.
Z porady vyplynulo, že letos proběhnou 2 ročníky Memoriálu ZVV… a Memoriálu Š.Baniče. První proběhne u příležitosti 150. výročí Š.Baniče ve Smolenicích ve dnech 19.-21.8.2021. Program a propozice budou zaslány cestou KVV Prostějov všem KVV v ČR. Druhý MZVV… proběhne ve dnech 1.-3.9.
2021 na Hamrech péčí KVV Prostějov.
Dále KVV Holešov plánuje dne 17.7.2021 „Střelecký dvojboj“ na střelnici v Dobroticích. Závazné přihlášky zašlou KVV do 9.7.2021, startovné 150,- Kč na osobu. Dne 28.8.2021 proběhne v Chrudimi Den výsadkových vojsk, i když oproti minulým létům s komornějším obsahem.

V roce 2022 si připomeneme 75. výročí vzniku výsadkových jednotek, kde je záměrem KVV Liberec v součinnosti s KVV Chrudim a orgány Zákup a Stráže pod Ralskem, využít k prezentaci generací stávajících výsadkářů i výsadkových veteránů.
KVV SR si příští rok připomene 80.výročí úmrtí J.Gabčíka, v plánu je i Setkání 2022, na kterém se počítá i s účastí členů KVV ČR.

Na návrh KVV Prostějov byli oceněni prezídiem KVV SR za osobní podíl na rozvíjení výsadkového veteránského hnutí „Bronzovým křížem cti J.Gabčíka“ kolegové: pplk. v.v. Jaroslav Chromek - předseda KVV Liberec, plk. v.v. Ing. Zdeněk Kolář - předseda KVV Chrudim, pplk. v.v Ing. Jan Havlíček - předseda KVV Olomouc, pplk. v.v. Petr Čejka - předseda KVV Jindřichův Hradec, kpt. v.v. Ing. Jozef Struhár - pokladník KVV Prostějov a „Medailí za zásluhy“ št. praporčík v.v. Jaroslav Foršt - předseda KVV Brno. Ocenění jim osobně předal Prezident KVV SR Viktor Puchoň.

Členské schůze se na naše pozvání zúčastnili: primátor statutárního města Prostějov Mgr.František Jura, představitel Čs. obce legionářské, bývalý primátor a čestný člen KVV Prostějov M. Pišťák, plk. gšt. Ing. Ladislav Rebilas, Ředitel Ředitelství speciálních sil AČR, velitelé prostějovských útvarů plk. gšt. Ing. Tomáš Skácel, pplk..Ing. Pavel Hriník a další hosté.

Vzhledem k tomu, že řada našich členů klubu se nemohla členské schůze zúčastnit, ať z důvodů zdravotních nebo vysokého věku, uvádíme podstatnou část ze Zprávy výboru o činnosti KVV za rok 2020, kterou přednesl předseda klubu kol.František Stavný.

Kol. F.Stavný všechny srdečně přivítal v Prostějově a velmi si váží toho, že i přes složitost situace s koronavirovou krizí jste nás poctili svou návštěvou.
Rok 2020 byl pro celou republiku i pro naše veteránské výsadkové hnutí velmi složitý a náročný. Museli jsme, tak jako i v jiných klubech, celou řadu našich plánovaných akcí zrušit, kvůli přijetí protipandemických opatření vlády.

Náš klub má k dnešnímu dni celkem 212 členů.
V r. 2020 opustili naše řady kol. V. Hynek, Ol. Luger, I. Verner, v lednu kol. I. Hoššo, v dubnu kol. J.Rimanovský, v květnu kol. Štrajt, kol. Brož a v červnu kol. Hanka Jugasová odešli do výsadkového nebe, 1 člen byl kvůli zdravotnímu stavu na vlastní žádost vyškrtnut a přijali jsme 10 nových členů. Náš klub přirozeně stárne, jak je vidět na seznamu oslavenců v letošním roce. Podle něj máme 95-letého člena - kol. Jiří Němec, máme 3 pětaosmdesátníky, 7 osmdesátníků, 12 pětasedmdesátníků, 3 sedmdesátníky, 8 šedesátníků a pětašedesátníků. Z toho vyplývá, že se musíme více zabývat získáváním mladších kolegů a přesvědčit je na práci pro naše veteránské výsadkové hnutí, abychom nezanikli jako klub. Našimi čestnými členy zůstávají kol. Věra Mansfeldová a kol. Miroslav Pišťák, bývalý primátor Prostějova a náš sponzor.

Od října 2018 jsme členy U.E.P. (Unie evropských výsadkových veteránů) jako pozorovatelé. V r. 2020, tak jako v ČR, Sekretariát unie ani národní asociace nemohly kvůli pandemické situaci efektivně pracovat. Proběhly jen dvě videokonference, bez naší účasti a bez jakýchkoliv závěrů. Vše je odloženo na podzim. Jsem v kontaktu pouze s prezidenty asociací Polska a Maďarska, protože ze Sekretariátu U.E.P. nemám žádné informace. Uvidíme, co nám r. 2021 přinese a pak se rozhodneme jak postupovat dále. Zatím jsme stále v povědomí členů U.E.P., kteří vědí o našem klubu i o naši činnosti ve výsadkovém veteránském hnutí.

Práce výboru klubu

Předseda klubu svolával výbor klubu k jednáním pravidelně a členové se i v této krizové situaci scházeli každý měsíc (s omezením počtů členů výboru). Žijeme dobu, ve které se moc nenosí chválit. Já musím říct a jsem rád, že všichni členové výboru si plnili své povinnosti velmi aktivně a já jim za to chci upřímně poděkovat. Byli jsme dobrá parta, která to brala ne jako povinnosti, ale jako poslání pro výsadkové veteránské hnutí. Ten, kdo nepracoval ve výboru našeho klubu, těžko pochopí o čem mluvím. Všichni to máme v srdcích. O to víc mě mrzí, že kvůli mému zdravotnímu stavu musím svou činnost ve výboru ukončit a rezignovat i na funkci předsedy a jednatele spolku. Předpokládám a jsem o tom pevně přesvědčen, že se výbor doplní a zvolí si dobrého předsedu a jednatele spolku, který zabezpečí kontinuitu naší klubové činnosti a přinese i nové impulsy a vizi.

Společenské akce

Realizaci plánovaných společenských akcí na rok 2020 výrazně ovlivnila epidemiologická situace a tomu odpovídající nařízení vlády. V tomto kontextu musel výbor zrušit některé akce jako Memoriál plk. F. Mansfelda ve střelbě z pistole, účast na pietním aktu v Plzni u hrobu gen. Palečka, účast na pietním aktu v Praze v Resslově ulici, účast na divadelních představeních, výsadkovém vinobraní nebo na mikulášské zábavě.

Velké štěstí jsme měli, že nám s termínem realizace vyšla naše nejdůležitější událost v rámci společenských akcí a to SETKÁNÍ 2020, kdy jsme mohli v Prostějově po 5 letech opět přivítat naše kolegy z České a Slovenské republiky.
Oproti minulým, mělo toto setkání některé zvláštnosti a to, že se konalo v období 30. výročí vzniku Klubu výsadkových veteránů Prostějov a 60. výročí působení výsadkových útvarů v posádce Prostějov.
Význam SETKÁNÍ 2020 byl zvýrazněn účastí předsedy vlády ČR Ing. Andreje Babiše, ministryně financí vlády ČR A. Schillerové, poslance parlamentu ČR hejtmana Olomouckého kraje L. Oklešťka a primátora statutárního města Prostějova Mgr. Fr. Jury. V historii veteránského výsadkového hnutí to bylo poprvé, co jsme mohli mezi sebou přivítat tak vzácnou návštěvu na republikové úrovni. Tuto návštěvu, spolu s přímými vstupy České televize a Českého rozhlasu z této akce, jsme myslím si, ještě pro naše veteránské hnutí nedocenili.
O průběhu a výsledcích této významné společenské akce jsme Vás podrobně informovali jak na našich webových stránkách, tak i v našem časopisu Zpravodaj č. 83. Současně jsme poskytli na našem webu 494 fotografií autora Jaroslava Kováře, které dokreslovaly atmosféru našeho SETKÁNÍ 2020.
Proto se omezím jen na některé poznámky:
- Chci připomenout, že 30. výročí vzniku a činnosti KVV Prostějov je pevně spjaté s 30. výročím celého veteránského výsadkového hnutí. Proto výbor KVV doporučil ocenit Náčelníkem generálního štábu AČR nejen nejaktivnější členy našeho klubu, ale i celého veteránského výsadkového hnutí v ČR a SR.
- Úspěch této významné akce byl podložen poctivou půlroční prací výboru KVV za řízení jeho předsedy.
- Na SETKÁNÍ 2020 i přes omezení (z důvodu Covidu, max. 10 členů z jednotlivých KVV) se celkem zaregistrovalo 201 výsadkových veteránů z 15 KVV ČR a 7 KVV ze SR (včetně KVV Šumiac), neregistrovaných (na tzv. divokou kartu) se zúčastnilo 8 výsadkových veteránů, dále 29 hostů, 31 příslušníků Vojenské hudby Olomouc, technické zabezpečení akce 39 osob (zabezpečení a provádění ukázek, piloti tandemů, zdrav. služba). Celkem se zúčastnilo 308 osob.
- Nebýt aktivní logistické pomoci, zejména velení a příslušníků 601.skss, ale i 102.pzpr, České parašutistické asociace, 533.pr.BzP, Centra podpory speciálních sil Olomouc a také posádkové ošetřovny, nebyli bychom schopni tuto náročnou akci realizovat.
- Setkání 2020 bylo i po finanční stránce náročné. Uvedu jen 1 položku. To, že jsme věnovali každému klubu v ČR a SR 1 tandemový seskok, který mohli jako odměnu věnovat svým nejaktivnějším členům svého klubu, stálo pokladnu našeho klubu 104 260 Kč. Bez dotací Nadace Agrofert, Ol.kraje, Statut. města Prostějova a pomoci našeho kolegy genpor. Ondřeje Páleníka, bychom nemohli v takovém rozsahu Setkání 2020 realizovat, proto jim patří náš velký dík.
- Všem KVV ČR a SR, které se zúčastnily SETKÁNÍ 2020, byla zaslána dárková balení DVD se 130 minutovým záznamem jeho průběhu a DVD s 266 fotografiemi. Celkem jich bylo zpracováno 42 ks s určením pro členy výboru KVV a GŠ AČR, Nadaci Agrofert, OLK, SM Prostějov, naše prostějovské útvary a významné sponzory, za což patří poděkování kol. Arestovi, Kovářovi a Ondrejčákovi.
Obě DVD spolu se sborníkem „30 let činnosti KVV Prostějov“ jsou součástí archivu klubu. Záměr zpracovat sborník „30 let činnosti KVV Prostějov“, jehož realizaci vzal na sebe kolega Ondrejčák, se ukázal jako šťastný krok. Sborník, který vydal Klub výsadkových veteránů Prostějov, z.s. u příležitosti 30. výročí jeho vzniku a SETKÁNÍ 2020 je vlastně kronikou jeho činnosti, je kronikou práce desítek a stovek našich členů, kteří se dlouhých 30 let zapojovali do rozvíjení výsadkových tradic, do upevňování kamarádství, přátelství a vzájemné spolupráce, do upevňování sounáležitosti výsadkářů všech generací.
Podstatné je, že tento sborník je uložen v archivu celý v elektronické formě a je možné jeho rozšíření o činnost klubu v dalších letech (za 5 nebo 10 let). To bude ale úkol pro další generace výsadkových veteránů.
- Na základě ohlasů jednotlivých KVV ČR a SR můžeme konstatovat, že SETKÁNÍ 2020 se vydařilo a významně přispělo k upevnění kamarádství a sounáležitosti výsadkářů všech generací, k upevnění hrdosti na příslušnost k výsadkové komunitě.
Svojí účastí na vzpomínkových a pietních aktech vyjadřujeme náš vztah k hrdinům domácího i zahraničního odboje, k vlastencům, kteří se nebáli položit svůj život v boji proti fašizmu. Bohužel, ze známých důvodů jsme se nemohli v uplynulém roce zúčastnit plánovaných akcí, pietního aktu u hrobu gen. Palečka v Plzni ani pietního aktu v Praze v Resslově ulici. Proto jsme se zúčastnili jen pietních akcí na místní úrovni.
Dne 11.1.2020 jsme se zúčastnili na hřbitově ve Staré Líšni - Brno pietní vzpomínky na velitele para skupiny Wolfram, líšeňského rodáka pplk. Josefa OTISKA. Celou pietní vzpomínku organizovalo Krajské vojenské velitelství Ostrava. Za KVV Prostějov se pietního aktu zúčastnili zástupci KVV Prostějov kol. Otakar Hájek a Jaroslav Kovář.
Dne 7.5. 2020 na prostějovském městském hřbitově proběhla pietní připomínka konce II. světové války za účasti primátora statutárního města Prostějova Mgr. Františka Jury a jeho náměstků, poslance parlamentu ČR Doc. Mgr. Antonína Staňka Ph.D., exprimátora Miroslava Pišťáka, delegace prostějovské posádky AČR vedené velitelem 601.skss plk.gšt.Ing. Tomášem Skácelem a velitelem 102.pzpr pplk. gšt. Ing. Pavlem Hriníkem, zástupců Policie ČR, Městské policie, Sokola, Svazu letců.
Za Klub výsadkových veteránů Prostějov se pietního aktu zúčastnili František Chudý, Otakar Hájek, Jaroslav Kovář, Jaroslav Ondrejčák a PaedDr. Jaroslav Šlambor.
Účastníci pietního aktu jednoznačně vyjádřili souhlas s vystoupením primátora Mgr. Františka Jury, který mimo jiné řekl: „Připomínáme si půlkulaté výročí konce dosud největšího válečného konfliktu, který Evropa zažila. Na hrůzy, které byly za války spáchány, nesmíme nikdy zapomenout a nesmíme dopustit, aby se opakovaly. Stejně tak nesmíme zapomínat, kdo naši zemi osvobodil. Překrucování historie a zpochybňování významu Rudé armády při osvobozování naší země považuji sám za sebe za něco nestoudného a neslýchaného".
21.srpna 2020 ve 13,00 hod. se zúčastnila delegace našeho klubu ve složení kol. Stavný, Hájek a Kovář, pietního aktu k uctění památky 3 obětí a 9 zraněných, po střelbě okupačních vojsk dne 25.8.1968 v Prostějově.
Je již tradicí našeho klubu výsadkových veteránů uspořádat každý rok zájezd po naší vlasti. Letos jsme zamířili na jih Moravy, s cílem navštívit zámek ve Vranově nad Dyjí a Vranovskou přehradu. Hlavními organizátory zájezdu byli kolegové J. Struhár, F. Lejsek a František Chudý. Pro zdárný průběh našeho zájezdu se osvědčila zkušenost z minulých let a to provedení tzv. průzkumu plánovaného místa zájezdu, místa stravování i podmínek projížďky lodí po Vranovské přehradě, kterého se ujal kolega J. Struhár se svojí přítelkyní J. Troanskou.
Zájezdu se zúčastnilo celkem 37 účastníků. Po zkušenosti z loňského roku jsme i z důvodu volných míst umožnili také účast 5 vnoučat. Tato akce byla účastníky hodnocena velmi pozitivně. Poděkování za aktivní podíl na zabezpečení celého zájezdu patří i statutárnímu městu Prostějov a velení 601. skss.
Tradiční a oblíbené společenské akce našeho klubu a to „Výsadková zabijačka“, „Večírek MDŽ“, jsme ještě stihli realizovat dle našeho plánu. Jsou nadále místem upevňování kamarádství a vzájemných vztahů. Místem, kam se vracíme ke vzpomínkám z našeho života i k našim budoucím životním plánům. O jejich oblíbenosti svědčí i jejich četnost např. u výsadkové zabijačky je to k roku 2020 po dvacáté deváté s účastí 63 osob, u „Společenského večírku k MDŽ“ je to po jednadvacáté s účastí cca 60 osob. Poděkování za organizaci těchto akcí patří kol. Lejskovi, Ondrejčákovi, Hájkovi a Struhárovi.
Členové našeho klubu, kvůli pandemii nenavštívili žádná divadelní představení a 16 lístků na muzikál Trhák, jsou v platnosti na jiný náhradní termín.

Sportovní činnost

Tak jako v celé republice, byla tato naše činnost utlumená proticovidovými opatřeními vlády. Museli jsme zrušit tradiční akci VIII. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda ve střelbě z pistole. Ze stejných důvodů byla slovenskými kolegy zrušena akce Memoriálů zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče. Ale také se povedlo některé akce uskutečnit. Kolegové v Holešově uspořádali Střelecký dvojboj ve střelbě z pistole a samopalu Bren na střelnici v Dobroticích. Náš klub postavil 4 tříčlenná družstva. Nejlépe se vedlo kol. Stanislavu Lánskému, který skončil v kategorii jednotlivců na 2.místě a kol. Ivo Lorenc vybojoval 4. místo.
Po uvolnění pandemických opatření se mohl také uskutečnit VI. ročník Mezinárodní střelecké ligy pořádané Komunitním centrem pro válečné veterány Brno a Československým legionářem. Na několika moravských střelnicích se postupně uskutečnilo 7 kol střeleckých soutěží ve střelbě z krátkých i dlouhých zbraní v různých střeleckých disciplínách. Hodnotila se soutěž jednotlivců i soutěž 3členných družstev. Náš klub postavil vždy dvě družstva a několikrát jsme vybojovali umístění na stupních vítězů jak v družstvech, tak i v jednotlivcích.
12. prosince proběhlo na střelnici v Lednici poslední kolo soutěže. V celkovém hodnocení všech kol soutěže ve velmi silné konkurenci střelců se neztratili ani členové- reprezentanti našeho klubu. Na 2. místě se umístil kol. Milan Vašek, pátý skončil kol. Stan. Lánský a kol. Rejkubová vybojovala 8. místo. Všem našim kolegyním a kolegům, kteří vzorně reprezentovali náš klub, patří naše velké poděkování. Výbor našeho klubu se bude snažit i nadále podporovat tyto aktivity našich členů a vítá spolupráci se sportovním klubem Univerzity Palackého v Olomouci – oddílem Olomoucká škola sebeobrany, který se rozhodl střelce v jejich přípravě sponzorovat zejména svou dotační činností. Jestli-že bude naše střelecká skupina pověřena pořadatelstvím 3. kola Mezinárodní střelecké ligy v Prostějově, výbor klubu ve spolupráci s našimi partnerskými útvary ji organizačně zabezpečí.


Hodnocení redakční rady a korespondentů Zpravodaje klubu

Činnost redakční rady ve složení kol.Lejsek, Ondrejčák a Skrbková byla pravidelná a směřovala k naplnění plánu vydávání jednotlivých čísel časopisu. Oceňujeme i výpomoc korektorky Zpravodaje paní Ondrejčákové na všech číslech našeho klubového Zpravodaje. Náš Zpravodaj svým zaměřením monitoruje a propaguje práci nejen našeho KVV, ale i celého veteránského výsadkového hnutí. Obsah Zpravodaje byl ovlivněn výrazným omezením plánovaných akcí v průběhu roku nejen u našeho klubu, ale i ostatních KVV. To značí, méně akcí, méně příspěvků.
Celkem byla v souladu s plánem vydána 3 čísla Zpravodaje, se 40 autorizovanými příspěvky, na kterých se podílelo 15 autorů. Nejaktivněji přispívali kol. Ondrejčák - 7x, Lejsek - 6x, Stavný - 5x, výbor KVV Prostějov - 4x, Lánský- 3x, z jiných KVV kol.Foršt - 3x, Čejka - 2x, a Chromek- 1x. Nemalý podíl na kvalitě Zpravodaje má i práce kol. Kováře, který toto doplňuje svými vhodnými fotografiemi a kol. Šlambora, zpracováním všech pozvánek na naše akce. Nelze opomenout ani práci kol. Lejskové a kol. Hájka, kteří se starají o rychlou distribuci našeho Zpravodaje. Jenom pro zajímavost, náš Zpravodaj je zasílán poštou 12 klubům a 45 jednotlivcům.


Hodnocení web stránek klubu

V roce 2020 jsme nadále využívali našich webových stránek k informování našich členů i příznivců z jiných klubů o připravovaných i provedených akcích ze všech oblastí naší činnosti. Aktualizace stránek je pravidelná a včasná. Naše web stránky navštívilo již více než 121 500 osob.
Celkem jsme za rok 2020 na webových stránkách KVV uveřejnili 65 článků, informací a oznámení, což je o 54 méně než v roce 2019. To je odrazem řady zrušených akcí v důsledku známých epidemiologických opatření. Nejvíce přispívali svými články kol. Ondrejčák, Stavný, Lejsek a Lánský. Zvláště bych chtěl ocenit kol. Čejku, předsedu KVV J.Hradec, který pravidelně přispívá na naše webové stránky informacemi o aktivitách svého klubu.
Mimo to návštěvníci web.stránek mohli zhlédnout 12 alb s celkovým počtem 1439 fotografií ze života a činnosti našeho klubu autora Jaroslava Kováře na odkazu https://www.zonerama.com/jardakov/91025 .
Nejvíce zaujaly fotografie ze SETKÁNÍ 2020 – 1156 zhlédnutí, z “VČS KVV Prostějov” – 563 x, MDŽ u KVV Prostějov – 284 x a VČS KVV Bratislava – 219 x. Výše uvedené fotografie jsou taktéž archivovány na našem externím disku.
Nadále platí, že si každý návštěvník může nejenom prohlédnout, ale i stáhnout fotografie pro své využití. Je však potřebné přitom nadále respektovat autorství fotografií Jaroslava Kováře.
Celkem za rok 2020 se zvýšila návštěvnost našich webových stránek o 7012 zhlédnutí a k 31.12.2020 statistika návštěvnosti vykazuje celkem 117 825 návštěv.
Pro lepší informovanost o práci našich kolegů ve SR zveřejňujeme na našich stránkách nadále časopisy “Spravodajca” obl. KVV Banská Bystrica, a “Padákový spravodajca” obl. KVV Žilina. V uplynulém roce jsme opět zveřejňovali i časopis “Padáček” č. 38 KVVV Praha.
Další oblastí péče o naše členy, je předávání nebo rozesílání pozdravných blahopřání našim jubilantům. Celkem jsme je odeslali 29 členům. Blahopřání zasíláme na žádost předsedů regionálních klubů, také jejich jubilantům, celkem jich bylo 42. Z odezvy kolegů je patrné, že je tato blahopřání potěšila a povzbudila do další činnosti. A na letošní rok máme připraveno blahopřání pro 39 našich členů a 60 do regionálních klubů. O přípravu, předání nebo zasílání těchto blahopřání, se vzorně starají manželé Franta a Dana Lejskovi.
Chci také ocenit dobrou práci našich „desítkářů“ při osobním styku se členy, kteří nemají Internet, sdělují jim informace o dění v klubu a předávají jim osobně pozvánky na jednotlivé akce. Jsou to kolegové Ondrejčák, Hájek, Chudý, Starý sen., Kovář, Stavný, Křivánek, kolegyně Skrbková a Jahnová.
Za vynikající práci pro naše výsadkové veteránské hnutí jsme v minulém roce udělili 15 veteránům Zlaté odznaky výsadkového veterána jako naše nejvyšší ocenění, (celkem 132) a 4 medaile Za zásluhy KVV.

Všechny akce byly členy klubu hodnoceny velmi kladně a přispěly k rozvoji dobrých vztahů, soudržnosti a kamarádství výsadkových veteránů i jejich příznivců. Zde ale musím připomenout, že účast členů na akcích, které výbor pořádal, mohla být vyšší a mohli by se zapojovat i další naši zdraví členové, kteří jsou zatím pasivní.
Chtěl bych poděkovat za aktivní práci v našem klubu a pomoc při organizaci našich akcí všem členům výboru, členkám a členům klubu, zejména: kol. Lejskové, Chudé, Denerové, Troanské, Hudské, Křivánkové, Virglerové, Staré, Stavné, Kroulové, Starému sen. i jun., kolegům Arestovi, Virglerovi, Denerovi, Šmardovi a Kroulovi.

Kolegyně a kolegové!

Při prezenci jste dostali mimo jiné i Plán činnosti klubu na r. 2021. Chci Vás požádat, abyste se k němu vyjádřili v diskusi a dali k němu své připomínky a náměty. A také Vás žádám, abyste při vyplnění přihlášek Vaší účasti na jednotlivé akce reálně zvážili své možnosti. Pomůže to výboru klubu při jeho další činnosti.

Poděkování našim sponzorům:

Pravidelným sponzorováním, dotacemi a účinnou pomocí umožňují naši klubovou činnost ve společenské, kulturní a sportovní oblasti jmenovitě, a to:

Olomoucký kraj, zejména exhejtman Okleštěk, Magistrát statutárního města Prostějova, vedený primátorem Mgr. Františkem Jurou a osobně také exprimátor a náš čestný člen kol. Mir. Pišťák, Nadace Agrofert, Mechanika 97 Prostějov – ředitel p. Jan Střítecký, Ing. Jiří Vybíral (Lázně Slatinice), Meopta Přerov, PV Auto JUDr. Martin Vrtal, členové našeho klubu kol. JUDr. Jindřich Vybíral, Ladislav Slíva, Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Jaroslav Aresta, Ondrej Páleník, Jaroslav Ondrejčák, Eva Plesárova. A také Ing. Andrej Babiš.
Těžko bychom byli schopni organizovat naše akce bez účinné pomoci prostějovských útvarů, v čele s jejich veliteli a vrchními praporčíky 601.skss plk.gšt.Ing. Tomášem Skácelem a 102.pzpr pplk. gšt.Ing. Pavlem Hriníkem se svýmí příslušníky. I Vám patří naše velké poděkování a doufáme, že nás budete podporovat a pomáhat i v dalším období.
Přeji nám všem, veteránům, našim hostům i sponzorům do dalších let hodně zdraví, míru, štěstí a pohody.

V diskuzi vystoupil jako první primátor statutárního města Prostějova Mgr. František Jura. Ve svém příspěvku se vyjádřil, že je hrdý, že je primátorem města, města kde se tradice ctí.
„Vidím, že jste plni elánu je dále rozvíjet. Osobně si nesmírně vážím spolků, které udržují naše tradice a tradiční hodnoty. A k nim nepochybně Klub výsadkových veteránů patří. Za sebe mohu slíbit, že udělám maximum, aby se ze strany města dostávalo ze strany města těmto významným spolkům potřebné podpory.“
Poděkoval kol.Františku Stavnému, který ze zdravotních důvodů končí ve funkci předsedy a jednatele KVV Prostějov, za jeho práci pro armádu a i samotný KVV a udělil mu Medaili primátora statutárního města Prostějova.

M.Pišťák zdůraznil, že ocenění primátorem F.Jurou je i oceněním práce celého klubu.

Kol.J.Chromek z KVV Liberec ve svém vystoupení řešil budocnost našeho veteránského, výsadkového hnutí. Zdůraznil, že nás čeká v členské základně výměna generací. Věří, že to naše hnutí bude nadále pokračovat, ale bude odlišné od našeho současného.

Kol.Kolář z KVV Chrudim poděkoval F.Stavnému za jeho práci a kriticky se vyjádřil k malému zájmu občanů o naši historii, což se projevuje i v malé účasti na pietních akcích.

Kol.Gavlas z KVVV Praha poděkoval výboru našeho KVV i velení prostějovských útvarů za aktivní pomoc veteránskému hnutí.

Kol.L.Hreha z KVV Bratislava poukázal na zákonitý proces stárnutí současné generace výsadkových veteránů. Pamatuje si, že KVV Bratislava měla kdysi 140 členů a dnes jich je jen 40. Je třeba hledat cestu, jak to řešit. Uvažují o získání do KVV sportovní parašutisty.
Pozval všechny na oslavy 150. výročí narození Š.Baniče. ve Smolenicích ve dnech19.-21.8.2021.
Kol.Lejsek ve svém vystoupení zhodnotil práci kol.F.Stavného a jeho pozitivní přínos pro klub.

V další části jednání byli oceněni:
- Výbor KVV Prostějov z.s., udělil na základě splnění podmínek, Zlatý odznak,
jako nejvyšší ocenění výsadkových veteránů, které klub uděluje:
kol. Janu VERTETICSOVI

- Za pomoc a aktivní přístup při zabezpečování úkolů pro klub výsadkových veteránů,
Medaili za zásluhy: primátorovi statutárního města Prostějov Mgr. Františku JUROVI

- Výbor KVV Prostějov z.s., udělil:
Pamětní odznak k 60. výročí působení VÚ 8280 v Prostějově
mjr. v.v. Františeku Lejskovi, kpt. v.v. Františeku Chudému, pplk. v.v. Jaroslavu Ondrejčákovi, nprap. v.v. Otakaru Hájkovi, kpt. v.v. JUDr. Jindřichu Vybíralovi, kpt. v.zál. Ing. Jozefu Struhárovi, plk. v.v. Ing. Jozefu Tučekovi, CSc, mjr. v. zál. Ing. Aleši Denerovi , pplk. v.v. Ing. Jindřichu Čtverákovi, plk. v.v. Miroslavu Řepkovi
- Výbor KVV Prostějov z.s., udělil: věcný dar kol. Františku Stavnému, při příležitosti ukončení funkce předsedy klubu výsadkových veteránů Prostějov z. s.

- Předseda KVV Brno předal plk.v.v. Ing..F.Stavnému za aktivní práci ve veteránském výsadkovém hnutí medaili „Veterán studené války“.

Volba nového člena výboru KVV.
Výbor tuto situaci řešil velmi důkladně a zodpovědně. Odstupující předseda, kol. František Stavný svým náročným přístupem k plnění povinností dostal činnost výboru a nakonec i KVV jako takového, na vysokou úroveň. Pod jeho vedením se podařilo splnit řadu akcí a úkolů v nebývalé kvalitě s patřičnou odezvou členů našeho klubu i klubů v ČR i SR. Mohli bychom uvést výčet úspěšných akcí za dobu předsedování kol. Stavného. Uvedu jen tu poslední, 2. - 4. září 2020 „Setkání výsadkových. veteránů po 5. letech a k 30. výročí vzniku KVV Prostějov“. Všichni účastníci potvrdili, že schopnost předsedy a výboru KVV uskutečnit takovou akci na takové úrovni nebylo jednoduché a vyžadovalo to opravdové plné nasazení zapojení předsedy, výboru i dalších členů klubu.
A opět se vracím na začátek. Výbor, právě pro tyto úspěchy, nepolevit v nich, byl před rozhodnutím, kým nahradit odstupujícího člena výboru KVV. Rozhodnutí výboru padlo na našeho, dříve čestného, dnes již řádného člena klubu, kol. Ondreje Páleníka. Kol. Ondrej Páleník je v současné době, gen. por. v zál. Ing. , MBA a je bývalým velitelem 601. skss a bývalým Ředitelem Ředitelství spec. sil MO AČR. Kolega Páleník již v době velení 601. skss, maximálně podporoval činnost našeho klubu a i po svém odchodu z velení 601. skss nás nadále podporoval a k tomu vedl i své následovníky ve velení 601. skss.
Na základě abdikace kol.Františka Stavného, jak na funkci předsedy i člena výboru KVV Prostějov bylo nutné zvolit jiného člena výboru KVV. Kol.Stanislav Lánský i František Kroul zvoleni na minulé schůzi KVV na pozice náhradníků do výboru KVV se vzdali volby ve prospěch kol. Ondreje Páleníka a jeho volbu plně podporují.
V následující volbě byl kol. Ondrej Páleník zvolen 102 hlasy členem výboru KVV, jeden člen byl proti a jeden se zdržel.
Na prvním jednání výboru KVV byl kol. Ondrej Páleník zvolen za předsedu KVV 8 hlasy, (kol .Páleník se zdržel hlasování) . Zároveň bude působit jako statutární orgán a jednatel našeho spolku.
V usnesení mimo schválení materiálů k jednotlivým bodům programu byla schválena změna stanov KVV ve znění:
Členská schůze schvaluje úpravu Stanov KVV Prostějov, z.s., v části XI. Orgány KVV Prostějov, bod.2 takto:
První větu ve znění „Funkční období volených orgánů jsou 2 roky“, nahradit takto: „Funkční období volených orgánů jsou 4 roky“.

Závěrem chceme poděkovat členům výboru KVV, i těm, kteří nám pomohli s přípravou a zabezpečením schůze. Chceme poděkovat těm členům klubu, kteří se i v těchto náročných podmínkách neváhali osobně zúčastnit členské schůze, nebo i poskytnutím plné moci.

Kol. Jaroslav Ondrejčák
P.S.
Ostatní fotografie autora J.Kováře z členské schůze KVV Prostějov můžete zhlédnout na odkazu viz níže.

https://www.zonerama.com/jardakov/Album/7355983