Informace ze dne 21.9.2016

Pozvánka na výroční zasedání KVV Prostějov. Vážené kolegyně, kolegové a vzácní hosté, blíží se nám konec roku a s tím je spojena i otázka bilancování uplynulého období. Jménem výboru KVV Prostějov, z.s., si dovolujeme pozvat členy našeho klubu, zástupce regionálních klubů z Čech a Slovenska, na naše výroční shromáždění. Výroční shromáždění se bude konat dne 19.11.2016 od 16:00 hod. v sálech Národního domu v 1. poschodí. Hlavnímu jednání bude ve 13.00 hod. předcházet porada zástupců regionálních klubů a žádáme předsedy klubu o jména účastníků na adresu předsedy kol. Stavného. Na této poradě bude vyhodnocena naše činnost v tomto roce a projednány akce, spojené se 70. výročím založení výsadkových jednotek u nás a u ostatních klubů. Na poradě předpokládáme účast 2 zástupců jednotlivých klubů.
Opakovaně se omlouváme a žádáme předsedy klubu o oznámení jmen maximálně v počtu 4 účastníků z jednotlivých klubů na hlavním jednání. Možnost parkování vozidel bude zajištěna v omezeném počtu před Národním domem. Zájemci o zajištění noclehů v Prostějově se musí přihlásit do 10. 11. 2016 na kontaktní adresu kolegy Lejska č. t. 728 547 426, nebo na jeho e-mailové adrese. Po ukončení jednací části bude následovat volná zábava, jejíž součástí bude i bohatá tombola, do které může každý účastník přispět svým darem. Akce bude realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
Na Vaši účast se těší výbor KVV.