Informace ze dne 22.12.2018 - návštěva Senátu

Když dne 17. prosince Horní komora parlamentu České republiky - Senát - zveřejnila program předsedy Senátu pana Jaroslava KUBERY, avizovaná skutečnost - pozvánka na oficiální besedu několika veteránů 7. výsadkového pluku zvláštního určení sloužících v roce 1968, se stala reálnou povinností.
Taková pozvánka se neodmítá.
Devatenáctý prosinec 2018 v Praze byl naplněn k prasknutí lidmi z celého světa. Jeho kouzlo chtějí prožít modlitbou v chrámu sv. Víta, pohledem na hladinu Vltavy s majestátem HRADU či úžasným vánočním osvícením renovovaného MUZEA.
Tak jej také viděli příslušníci pluku s manželkami - kpt. v.v. Dušan Hric, npr. v zál. Josef Bartošek, svob. v zál. Jiří Müller. Single účastníci: plk.v.v. Jaroslav Stross, pplk.v.v. Jiří Sehnal a kapitán v zál. Pavel Chmelík. Bohužel, nikoliv nejvzdálenější z pozvaných, nprap.v.v. Jaromír Studnička a kol. František Lejsek, který se ze zdravotních důvodů nemohl zúčastnit.
Valdštejnský palác se nevypíná do výšky. Co barokní skvost je drahokamem náramku obepínajícího podhradí - nicméně kolem 14.30 do něj zavítali zástupci Armády české republiky - armádní generál v.v. Ing. Petr PAVEL a plk.gšt. Dr. Eduard Stehlík. Společně je poté všechny přivítal osobně ve velkém zasedacím sále paláce předseda SENÁTU, pan Jaroslav KUBERA. S pocitem hluboké úcty, uznání a hrdosti vstupovali bývalí příslušníci 7. pluku ZU do prostor senátu k oficiálnímu setkání s předsedou senátu a zástupci armády ČR.
Nádherné prostory paláce, pracovny, salonky a nakonec ten poslední - Zaháňský. Slouží jako místo k jednání komisí a zahraničních pracovních delegací. Co však zde komise nikdy neměly a měli veteráni z Holešova, byla replika Bojové zástavy 7. výsadkového pluku, kterou si pozvaní dovezli.
Holešováci zasedli do křesel přesně označených míst, rozsadili se i hosté. Jednání započalo.
Předseda Senátu vzpomenul události let osmašedesátých, omluvil své předchůdce způsobem sobě vlastním - ano, pozdě, pozdě vzpomínáme holešovské statečnosti, ale lépe POZDĚ, než vůbec...jednání dostalo méně oficiální ráz.
Předseda Klubu výsadkových veteránů kpt.v.v. Dušan HRIC poděkoval SENÁTU, připomněl, že to bylo opravdu poprvé, kdy se všem příslušníkům počínaje 22. rotou Sabinov, přes 22. výsadkový prapor Prešov až po 7. výsadkový pluk zvláštního určení takového "uznání" dostalo. Poté vystoupil npor. Josef Bartošek. Vysvětlil, že nejde o osobní hrdinství osmi pozvaných, ale průřez činností pluku v oněch kritických dnech jako takových. Činnostmi skrytě bojovými, spojovacími, zpravodajskými a strážními emotivně diskuzi zakončil kpt. v.zál. Pavel Chmelík. Ten byl osobně přítomen 24 hodin okupační aktivity v bráně holešovských kasáren i jednání velitelů pplk. Šediny a Košana s okupačním velitelem. Také zběsilého vzteku velitele obrněnce v nájezdech na zavřenou bránu kasáren. Nůž Vo7, tvrdá kázeň proti tunám okupační oceli...
Předseda Senátu reagoval zkušeností, i osobní, že projev ODVAHY mnohdy odradí útočníka. Ovšem v tomto případě bylo okupantům jasné, že za branou by je nečekal pouze nůž výsadkáře...

Beseda přinesla i jiné pohledy na výjezd roty "C", nikdy nepublikované a utajené i před vojáky ZVS, připravená destrukční činnost zvláštních skupin na místech, kudy by bylo možno očekávat případný přísun posil pro okupační jednotku...
Zvláštní atmosféru přinesl i sponzor setkání Nadační fond Evropské vojenské vzdělávací, rekreační centrum armádního generála Karla Janouška. Účastníkům daroval kazetu Josefa GABČÍKA a Jana KUBIŠE se stříbrnou medailí.
SETKÁNÍ SKONČILO.
Praha se rozzářila miliony světel. V mysli účastníků Setkání zůstal nádherný pocit. TEČKA v historickém románu 7. výsadkového pluku zvláštního určení a jeho jednotek předchozích. Popsaná osudy asi 8000 mužů a několika žen. Někde písmem úhledným, v závěru psaným bolestí a vztekem. KNIHA OSUDU se zavřela.
Klub výsadkových veteránů Holešov děkuje předsedovi Senátu České republiky panu Jaroslavu Kuberovi, zástupcům armády ČR, všem, kteří se o důstojnou TEČKU HISTORIE zasloužili.
Kolega František Lejsek