Informace ze dne 22.7.2015 - Střelecká soutěž „O Pohár primátora města Prostějova“ a 11.ročník Memoriálu ZVV...

Účast na střelecké soutěži „O Pohár primátora města Prostějova“
Na den 26. 6. 2015 jsme od Magistrátu města přijali pozvání na střeleckou soutěž ze služebních revolverů MP Prostějov, „O Pohár primátora města Prostějova“. KVV Prostějov reprezentovalo družstvo ve složení: kol. František Chudý, Jaroslav Kovář a Vladislav Holík. Soutěže se účastnilo 116 jednotlivců – mužů a žen, z tohoto počtu 28 tříčlenných družstev ve kterých jsme ve velmi náročné konkurenci profesionálů - policistů, vojáků, střeleckých klubů, obsadili pěkné 4. místo. Děkujeme Magistrátu města za pozvání, bezchybnou a vynikající organizaci i logistické zabezpečení střeleb řediteli soutěže Mgr. Janu Nagymu.
kol. František Chudý

Memoriál ZVV... - Smolenice 2015
Na pozvání KVV Bratislava a klubů Slovenské republiky se zúčastnil náš klub 11. ročníku memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a 7 . ročníku vynálezce padáku Štefana Baniče. Náš klub reprezentovalo družstvo ve složení - vedoucí Jindra Čtverák, technický poradce Franta Lejsek a soutěžící kol. Chudý , Kovář a Struhár.
Při příjezdu k místu konání nás přivítal zalesněný horský masiv se siluetou zámku Smolenice, kde nás kolegové ze Slovenska očekávali a po vřelém , pro ně tak typickém přijetí nám zajistili ubytování na samotném zámku .
Před vlastním provedením soutěží jsme se zúčastnili společně s kol. Čtverákem pietního aktu a položení věnců u pomníku Štefana Baniče. Soutěžící družstvo se mezi tím připravovalo k vlastním soutěžím na místním stadionu.
Pro nás ne zrovna uspokojivém vystoupení na střelnici Dobrotice , nastoupili naši reprezentanti s přesvědčením , že se musí smůla prolomit a světe div se, vše se podařilo.
Vlastní soutěž probíhala ve čtyřech disciplínách a to : střelba ze vzduchové pistole , střelba ze vzduchovky v leže , hod RG do okna a hod RG do zákopu . Zde jsme dosáhli těchto výsledků:
- střelba ze vzduchové pistole : 1. místo kol. Chudý , 6. místo kol. Kovář , 13. místo kol. Struhár
- střelba ze vzduchovky : 1. místo kol. Chudý, 6. místo kol. Kovář, 9. místo kol. Struhár
- hod RG do okna : 5. místo kol. Chudý, 14. místo kol. Kovář, 42. místo kol. Struhár
- hod RG do zákopu : 6. místo kol. Chudý, 10. místo kol. Kovář, 31. místo kol. Struhár
Soutěže se zúčastnilo celkem 14. družstev.
Výsledky jednotlivců : 1. místo kol. Chudý, 4. místo kol. Kovář, 27. místo kol. Struhár
Výsledky družstev : 1. místo KVV Liberec, 2. místo KVV Prostějov, 3. místo KVV Chrudim
Za takovouto reprezentaci klubu a tím i města můžeme jen poděkovat.
V odpoledních hodinách byl proveden let balonem a seskok nad vlastním zámkem , což zanechalo ve všech přítomných nezapomenutelný dojem. Příjemnou atmosféru vytvořila country hudební skupina a gulášek s klobásou připravený péči armády Slovenské republiky a kolegy z klubu VV Bratislava jen umocnil večerní společné posezení. K takovýmto kolegům se musí každý vracet jen s nejlepšími pocity přátelství a lásky. Poděkování patří statutárnímu městu Prostějov za umožnění této reprezentace.
Franta Lejsek.