Informace ze dne 22.8.2018

Setkání po 50 ti letech.
V časných ranních hodinách se na komunikaci Holešov - Zlín v prostoru u Policejní školy začaly objevovat červené barety. To kolegové z KVV Holešov uspořádali setkání k 50. výročí vstupu vojsk Varšavské smlouvy na naše území. Na události roku 1968 přišli v úterý 21. srpna zavzpomínat do Holešova desítky výsadkových veteránů. Někteří ve vzpřímené chůzi, jiní již opatrnější chůzí s hůlkou, tváře poznamenané vráskami, ale v očích plamínky odhodlání i hrdosti. Z našeho klubu se zúčastnili kolegové Lejsek, Tuček a Kovář. Významu tohoto setkání přispěla i účast hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka, senátorky Šárky Jelínkové, místostarosty Holešova Jaroslava Chmelaře, ředitele policejní školy Jana Dvořáka a jeho zástupce Andreje Rohála. Nejvýznamnějším hostem však zůstává poslední z velitelů NŠ plk. Jiří Dufek. Celkově se na nástupišti policejní školy v bývalém sídle 7. výsadkového pluku ZU sešlo 226 bývalých příslušníků útvaru a 52 příznivců a hostů.
S určitými pocity nostalgie a s poděkováním vystoupili přední představitelé tohoto setkání, ale s hlavním projevem vystoupil plk. Dufek, který zhodnotil postoj příslušníků útvaru a podíl všech na těchto smutných a odsouzeníhodných skutečnostech.
Za statečnost a rozhodný postoj plk. Dufka v roce 1968 mu byl Klubem výsadkových veteránů Slovenské republiky udělen Kříž cti Jozefa Gabčíka, který mu předal plk. Jozef Tuček. Předání ocenění se setkalo se srdečným potleskem všech přítomných.
Veteráni na tomto setkání svojí účastí uctili i památku všech těch, kteří se dnešních dnů nedočkali.
František Lejsek

Fotografie z tohoto setkání od Jardy Kováře máte k dispozici na níže uvedeném odkazu.

https://www.zonerama.com/jardakov/Album/4567704