Informace ze dne 23.10.2015

Vážení kolegové, příprava foto a video dokumentace ze Setkání 2015 v Prostějově se chýlí ke konci. Připravujeme k vydání dárkové album s 2 DVD, foto s více než 500 fotografiemi a 120 minutový videozáznam ze Setkání 2015. Videozáznam je koncipován po jednotlivých dnech a na závěr jsou zaznamenány rozhovory s kolegy Stavným, Starým, Forštem, Čejkou, Řepkou, Chromkem a Timurou. Cena je stanovena na 100,- Kč. Prodej bude realizován dne 21.11.2015 na výročním shromáždění KVV Prostějov.
Zájemci o dárkové album se mohou přihlásit u kolegy Lejska, telefon 728547426, nebo na jeho e-mailové adrese.
Jaroslav Ondrejčák

Za pět minut dvanáct.
Nebylo tomu ani celý měsíc, kdy 25.9. starosta Červeného Kostelce za účasti zástupce našeho klubu kol. Franty Lejska předal kolegovi Antonínu Honejskovi vyznamenání náčelníka GŠ. Vyznamenání mu bylo uděleno na Setkání 2015, kterého se nemohl zúčastnit. Proto nás všechny rázem zaskočila smutná zpráva, že z našeho kolektivu navždy odešel do výsadkového nebe 17.10. kolega Honejsek. S kamarádem jsme se rozloučili dne 22. 10. na hřbitově v Červeném Kostelci za zvuku ,, Večerky", kterou mu odtroubil kol. Bohatec z KVV Holešov. Smutečního aktu se z našeho klubu zúčastnili kol. Čtverák, Lejsek, Chudý a Kovář , dále delegace z KVV Holešov vedená kol. Hricem, zástupci klubu vojenských důchodců Náchod a polská delegace veteránů. Jmenovaní svojí účastí poděkovali za dlouholetou poctivou práci předsedy klubu vojenských důchodců a dlouholeté aktivní členství v našem klubu. Děkujeme Toníku.
Franta Lejsek

Pěkný páteční večer .
Tak tady máme podzim, ke kterému patří jedna z našich tradičních akcí a to je Vinobraní. Znovu jako obvykle proběhlo dne 23.10. ve Společenském domě v Dětkovicích. Organizační skupina dětkovické ,,buňky" vedená Jindrou a Maruškou Starých za podpory starosty obce kol. Hýbla a spolupracovníků manželů Jugasových s Danou Lejskovou jako obvykle odevzdali kus poctivé práce. Vytvořili tím podmínky pro pěkný průběh společenského večera. Jistě na tom měla velký podíl i dobrá hudba a kvalitní gulášek zajištěný kol. Chudým. Jako vždy byli hosté přivítáni zdravotním kalíškem pro případnou dezinfekci nebo pro zlepšení nálady. Nesmíme rovněž opomenout naše ženy, které připravily drobné chutné občerstvení na stoly. Večer zahájil kol. Jindra Čtverák a kol. Lejsek představil nového člena našeho klubu kol. Pudila a přítomné seznámil s průběhem večera. Zájem o tuto akci dokládá účast 69 přítomných a hosta prap. Bodrogiho ze 102. pzpr. Zapojení se přítomných do družné zábavy a tance jen potvrdilo spokojenost návštěvníků s touto akcí. Poděkování patří všem, kteří se aktivně podíleli na přípravě a ukončení vinobraní.