Informace ze dne 23.8.2021 - zájezd do Telče a ZOO Jihlavy

Vzhledem k částečnému zmírnění korona-virových opatření se podařilo našemu klubu zorganizovat první společensko-kulturní akci, a to v sobotu 21.8.2021, byl to zájezd do města Telče a ZOO v Jihlavě. Zájezdu se zúčastnilo celkem 41 účastníků, z toho bylo 10 dětí. Krásy historického města Telče a jeho zámku není nutno vyzvedávat, neboť samotné město je pod ochranou UNESCO. Při prohlídce zámeckého areálu i děti se zájmem sledovaly kvalitní výklad průvodce, který je zaujal upozorněním na natáčení celé řady filmových pohádek. Při prohlídce náměstí si všichni se zájmem prohlédli památky, stánky s řemeslnou výrobou a vlastní program konaných atrakcí. Po dobrém obědě se zájezd přesunul do ZOO Jihlava. Zde se pozornost soustředila na početnou faunu zastoupenou množstvím zvířat, teráriem a obdivuhodným vystoupením sokolníků.
Pro naše malé účastníky se pozornost zaměřila na „kozičky" a tobogan. Dospělým možná chybělo místo na posezení u dobré kávy.
Po náročných, ale hezkých prohlídkách, jsme se vraceli domů. Hodnocení celé akce podtrhuje vyjádření Simonky Ondrejčákové, že ze stupně možného hodnocení 1 - 10, můžeme dát známku 9. Takováto činnost u dětí jen upevňuje nová, tak potřebná přátelství a kamarádství.
Za zajištění a organizaci zájezdu patří poděkování kol. Struhárovi s přítelkyní, Chudému a Lejskovi. Velké poděkování však patří vrchnímu praporčíku Janu Ouřeckému a 601. skss.
Tato významná společenská akce byla realizována za finanční podpory Statutárního města Prostějova, za což mu patří naše poděkování.

František Lejsek