Informace ze dne 24.11.2019 - kulturní akce

Nabarvené ptáče
Dne 31.10. 2019 se 10 členů KVV Prostějov zúčastnilo v prostějovském kině Metře promítaní válečného dramatu „ Nabarvené ptáče“ od režiséra (Tobruku) Václava Marhoula. Před promítáním nás osobně pozdravil sám Václav Marhoul a seznámil o zajímavostech filmu. Samotnému natáčení předcházelo osm let příprav. Zahrnovaly dvouletou snahu o získání práv ke zfilmování knihy od Jerzyho Kosinského, 17 verzí scénáře, které vznikaly tři roky, a další roky úsilí vedoucí k financování celého projektu (cca 160 milionů korun). Film se natáčel v čtyřiceti třech lokalitách, a to v České republice, Polsku, Slovenské republice a na Ukrajině a to šestnáct měsíců. Film je černobílý, bez hudby a moc se v něm nemluví. K ději -ve snaze uchránit své dítě před vyhlazováním Židů, posílají rodiče svého desetiletého syna k tetě Martě na venkov. Teta však nečekaně umírá. Chlapec se tak vydá na cestu a protloukat se sám nepřátelským světem, ve kterém platí jen místní pravidla, předsudky a hlavně pověry. Kvůli své odlišnosti se během putování setkává se strachem, opovržením a krutostí. Sám se cítí být NABARVENÝM PTÁČETEM. Snímku se vyčítá příliš mnoho brutality a násilí - kdo je však obeznámen s dějinami, ví, že tyto věci se děly a dodnes se i leckde ve světě dějí. Film reprezentoval českou kinematografii na 76. Ročníku Benátského filmového festivalu kde od studentské poroty obdržel cenu Film pro UNICEF za nejlepší snímek bojující za dětská práva. Myslím, že tento film zanechal u všech zúčastněných hluboký filmový zážitek.
Kol. Iveta Skrbková

Koncert operní divy Andrei Togel Kalivodové
V úterní podvečer 19.11. 2019 navštívili členové KVV Prostějov v nově zrestaurovaném prostějovském divadle abonentní koncert operní pěvkyně Andrei Togel Kalivodové pod názvem „Česká písňová tvorba a nejkrásnější árie z českých oper.“ Představení začalo výběrem písní od Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava Martinů, Petra Ebena, Bedřicha Smetany. Na závěr nám mezzosopranistka zazpívala árie Ježibaby z opery Rusalka od Antonína Dvořáka „Čury mury fuk“ a „Aj,aj“. Celým koncertem operní zpěvačku doprovázela nádhernou hrou na klavír Ladislava Vondráčková. Mezi zpěvem měla klavíristka bravurní klavírní sóla. Po velkém aplausu byla přidána árie od Georgese Bizeta Habanera z opery Carmen. Byl to opravdu nádherný zážitek umocněn blížícím se adventem. Statutárnímu městu Prostějov patří poděkování za jeho finanční přispění.
Kol. Iveta Skrbková