Informace ze dne 24.5.2016


Střelecká soutěž KVV Prostějov, V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda, 20. 5. 2016

Vážené kolegyně, kolegové, příznivci,
dne 20. 5. 2016 náš KVV zorganizoval střeleckou soutěž ve střelbě z Pi Glock na střelnici Policie ČR v Prostějově - Vrahovicích, V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda.
Soutěže se zúčastnilo celkem 141 střílejících, z toho 123 mužů, v I. kategorii z klubů výsadkových veteránů 71; 18 žen, z nichž 11 soutěžilo za KVV; Za kategorii I. bylo vytvořeno 22 družstev po třech střelcích a 16 družstev soutěžících v kategorii II. - ostatní.
Z KVV ČR byly mimo prostějovského klubu zastoupeny KVV: Liberec, Praha, Luštěnice, Chrudim, Olomouc, Holešov, Zlín, J. Hradec, Hradec Králové a Brno.
Za slovenské kluby přijeli reprezentovat kolegové z KVV Bratislava, B. Bystrica, Šumiac a z největší dálky vážil cestu František Mansfeld, jenž zastupoval KVV Prešov.
Naše pozvání přijali a svými družstvy soutěž obsadily - 601. skss, 102. pzpr, POŠ PV, Klub 601. skss, Policie ČR, Městská policie PV.
Ceny pro úspěšné jednotlivce i družstva zabezpečili naši sponzoři, jmenovitě: Ing. Jiří Vybíral - Lázně Slatinice, JUDr. Ladislav Sliva, Mechanika Prostějov 97 - Jan Stříteský, Pivovar U Tří králů - Martin Krč, Vzdělávací institut PV - PhDr. Josef Váňa, Jaroslav Moravec, Jaroslav Ondrejčák, ZO Areál – Tomáš Smečka, Policie ČR - nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, Peršan - Vladislav Papš, Medikom’s - Michal Konšel, ČSOB - Ing. Petr Němec, Česká pošta - Mgr. Oldřich Luger.
Svojí účastí nás také poctili bývalí velitelé VÚ 8280 PV, plk. v. v. - Ing. Jindřich Starý, Ing. Jiří Hudský, plk. gšt. v z. Ing. Josef Trojan plk. gšt. v z. Ing. Luděk Skácel.
Aktivní účastí soutěž podpořili současní velitelé útvarů prostějovské posádky: za velitele 601. skss pplk. Ing. Tomáš Koutník, velitel 102. pzpr pplk. Ing. René Sabela. Mezi hosty jsme přivítali zást. Řed. řízení spec. sil pplk. Ing. Vojtěcha Kaprála; Vedoucího Úz. odboru PČR plk. Mgr. Pavla Nováka a ředitele Úz. odd. HZS PV, plk. Ing. Jozefa Nováka; předsedy slovenských KVV, kolegy Ivana Hulína a Vladimíra Kavického; z českých klubů, Jaroslava Chromka a Slavoje Junka. V úvodu střelecké soutěže promluvil předseda a prezident KVV Prostějov, ředitel soutěže kol. František Stavný, který, jak už se stalo dobrým zvykem, také předal kytici paní Věře Mansfeldové a pozornost Františku Mansfeldovi.
Naši střeleckou soutěž také poctila svou účastí primátorka města Prostějova Mgr. Alena Rašková.
Nástupu před samotnou soutěží jsme využili k udělení medailí Za zásluhy: pplk. Ing. Renému Sabelovi, vel. 102. pzpr a pamětní medaili kol. Jozefu Struhárovi, přání k narozeninovým jubilantům: kol. Jiřímu Hudskému, Václavu Černému, Jaroslavu Arestovi a gratulace k nadcházejícím narozeninám: Čestnému členu KVV Prostějov Miroslavu Pišťákovi a expředsedovi KVV Prostějov kol. Jindřichu Starému.
Po krátkém rozboru propozic střeleb hlavním rozhodčím kol. Františkem Chudým a řídícím střelby, armádním odborníkem, jsme mohli přistoupit k zahájení střelecké soutěže zažitým prvním výstřelem, který vyšel z pistole paní Mansfeldové a druhým výstřelem ústícím z hlavně pistole Františka Mansfelda.
Zabezpečení soutěže bylo na velmi dobré úrovni. Poděkování patří všem členům organizačního týmu, přísl. 601. skss, 102. pzpr, PČR, ZO Areálu a všem sponzorům. Akce byla realizována za finanční spoluúčasti města Prostějova.
A co nás všechny hlavně zajímalo, byly výsledky umístění jednotlivců i družstev.
Soutěžilo se v kategoriích: hosté, kategorii I. - jednotlivci a družstva - všichni z KVV ČR a SR; v kategorii II. jednotlivci a družstva - ostatní a kategorie ženy - jednotlivkyně.
V kat. hosté zvítězil pplk. Ing. Vojtěch Kaprál, zást. Řed. říz. spec. sil MO, na 2. místě se umístil plk. Mgr. Pavel Novák, Ved. Úz. odboru PČR a 3. místo obsadil kol. Vladimír Kavický, předseda KVV B. Bystrica.
Kat. I. jednotlivci muži:
1. místo – kol. Milan Vašek - KVV Praha
2. místo – kol. Vladimír Borovička - KVV Luštěnice
3. místo - kol. Lubomír Červinka - KVV Zlín


Kat. I. družstva:
Na 1. místě družstvo KVV B. Bystrica, ve složení-kol. Vladimír Kavický, Eva Dolníková, Vladimír Dvonč
Na 2. místě družstvo KVV Prostějov, ve složení –kol. František Chudý, Marie Řehořová, Petr Němec
Na 3. místě družstvo KVV Luštěnice, ve složení- kol. Vladislav Borovička, Stanislav Veselý, Milan Karkoška

Kat. II. jednotlivci muži:
1. místo – Ing. Jiří Padrtka – POŠ Prostějov
2. místo – Radim Spáčil – MP Prostějov
3. místo - Vladislav Papš ml. - Peršan

Kat. II. družstva:
Na 1. místě se umístilo družstvo MP Prostějov ve složení - Jan Svozil, Jiří Provaz, Radim Spáčil
Na 2. místě se umístilo družstvo OSP PČR ve složení – plk. Mgr. Pavel Novák, nprap. Mgr. Aleš Nadymáček, kpt. Mgr. Jan Grmolenský
Na 3. místě se umístilo družstvo Střeleckého klubu ZO Areál ve složení – Tomáš Smečka, Květoslav Frodl, Eva Frýbortová

Kat. ženy jednotlivkyně:
1. místo – kol. Eva Dolníková - KVV B. Bystrica
2. místo – kol. Dana Parkanská – KVV Prostějov
3. místo – kol. Marie Řehořová - KVV Prostějov

Kat. absolutní vítěz – Ing. Jiří Padrtka - POŠ Prostějov

V. ročník Memoriálu plk. Františka Mansfelda skončil, těšíme se na nadcházející, šestý.

kol. František Chudý