Informace ze dne 25.2.2022 - delegace KVV PV na Výročním zasedání KVV gen.Klemeše Chrudim

Účast delegace KVV PV na Výročním zasedání KVV gen.Klemeše Chrudim

Dne 19.února 2022 se delegace našeho Klubu ve složení kol.Páleník a kol.Kovář zúčastnila na základě pozvání Výroční členské schůze KVV Chrudim.
Samotnému oficiálnímu zasedání předcházel pietní akt k uctění památky paradesantní operace Platinum – Pewter, která se uskutečnila v noci z 16.-na 17.února 1945. První zastávkou bylo položení květin k pamětní desce na domě rodiny Korábků v obci Hradiště, která po vysazení jako první výsadkáře přijala a ukrývala. Velice srdečné bylo především osobní setkání s paní Korábkovou s dcerou a synem, kteří byli velice potěšení návštěvou z našeho Klubu. Druhou zastávkou pak bylo položení květin k pamětnímu místu na místo výsadku skupiny nedaleko obce Javorné.
Samotná Výroční schůze pak probíhala v prostorách Klubu 43. výsadkového praporu pod vedením předsedy KVV Chrudim kol.Koláře a za účasti primátora města Chrudim, velitele posádky a předsedů většiny KVV ČR. Hodnocení činnosti Klubu se neslo v duchu COVIDových omezení, která nám přinesl minulý rok, ale i s optimismem do roku současného. Hlavní akcí KVV Chrudim pro rok 2022 bude oslava 75.výročí vzniku výsadkového vojska, kterou organizuje společně a KVV Liberec dne 1.října v Zákupech.
Za náš Klub jsem jednání pozdravil a poděkoval za spolupráci osobně. Zdůraznil jsem také hlavní akce našeho Klubu a tlumočil všem členům KVV Chrudim pozvání na ně.
Aktivní účast naší delegace na tomto jednání byla důležitou součástí naplňování našich cílů - udržování soudržnosti a sounáležitosti mezi všemi členy KVV ČR.

Předseda KVV PV
Kol. Ondrej Páleník