Informace ze dne 26.4.2017

Náš bývalý velitel gen. ing. Čestmír Hrbek s upřímnou radostí přijal dne 25.4.2017 návštěvu skupiny členů KVV Písek v zimní zahradě domu seniorů v Prachaticích.
Předseda KVV Písek ing. Petr Valenta seznámil pana generála ing. Čestmíra Hrbka s průběhem Slavnostního shromáždění k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek, které se konalo dne 15.4.2017 v Prostějově a předal výsadkovému veteránu a bývalému veliteli 22.vp v Prostějově, genmjr. v.v., ing. Čestmíru Hrbkovi Pamětní odznak k 70. výročí vzniku výsadkových jednotek, který mu udělil u této příležitosti KVV Prostějov. Genmjr.v.v. ing. Čestmír Hrbek s poděkováním převzal toto ocenění, poté setrval s návštěvou v příjemném rozhovoru a při loučení řekl, že se již těší na další setkání na jeho milované Šumavě.
Kolega Pavel Valenta a Jaroslav Ondrejčák