Informace ze dne 27.6.2017

Na den 23. 6. 2017 jsme od Magistrátu města Prostějov přijali pozvání na střeleckou soutěž ze služebních pistolí Glock MP Prostějov, „O pohár primátorky města Prostějova“. KVV Prostějov, z.s. reprezentovali dvě družstva ve složení: kol. František Chudý, Marie Řehořová, Milan Vašek, Jaroslav Kovář, Jaroslav Ondrejčák a Miroslav Řepka. Soutěže se účastnilo 107 jednotlivců – mužů a žen, z tohoto počtu 37 tříčlenných družstev ve kterých jsme ve velmi náročné konkurenci profesionálů - policistů, vojáků, střeleckých klubů, obsadili 10 a 14 místo. V jednotlivcích nejlépe uspěl kol. František Chudý, který v mužích obsadil 4. místo, kol. Jaroslav Ondrejčák 19. místo, v ženách pak Marie Řehořová 4. místo. Nejstarším střelcem byl kol. Miroslav Řepka, který ve svých třiaosmdesáti letech dokázal, že ještě zdaleka nepatří k nejhorším a svým umístěním dobře reprezentoval náš KVV.
Děkujeme Magistrátu Statutárního města Prostějov za pozvání, bezchybnou a vynikající organizaci i logistické zabezpečení střeleb řediteli soutěže Mgr. Janu Nagymu a celému řídícímu týmu v čele s exprimátorem Miroslavem Pišťákem.
kol. Jaroslav Kovář