Informace ze dne 28.1.2016

V rubrice "Zpravodaj KVV Prostějov" je editováno první číslo Zpravodaje roku 2016.

Informujeme všechny KVV v ČR a SR o změně termínu výročního shromáždění KVV Prostějov na sobotu 19. 11.2016. Termín je opraven i v kalendáři akcí. JAO

Hodnotící beseda výboru KVV Prostějov dne 27.1.2016.
Každá organizace a nyní i spolek přistupují k bilancování vykonané činnosti za uplynulé období . Ne jinak je tomu i v našem případě . Proto výbor klubu připravil hodnotící besedu s bývalými i stávajícími členy výboru a ,, desítkáři". Besedy se zúčastnilo celkem 30 přítomných a z ,,desítkářů " kolegyně a kolegové Jahnová , manželé Staří , Jeremiášovi , Steinerovi a kol. Bartko .
Předseda klubu František Stavný poděkoval přítomným za vykonanou práci v uplynulém období , mnohdy bez ohledu na volný čas a rodinu.
Vlastní beseda měla měla nejen formu zábavy, ale mnohdy i silně pracovní charakter. Důležité byly názory účastníků na způsob prováděné činnosti, ale i kritické připomínky.
Na programu byly otázky rozdělení členů klubu pro ,,desítkáře", kteří mají za tyto členy klubu informační odpovědnost . Projednávaná byla i otázka distribuce a tvorby Zpravodaje a kol. Ondrejčák přítomné seznámil s činnosti v kulturní oblasti a sponzorským darem kol. Váni. Kolega Lejsek připomenul nejdůležitější aktivity, které členy klubu čekají v nejbližším období a to jsou např. pietní akty, střelecký memoriál a plánovaný zájezd do Krakowa v Polsku a jeho připraveným předběžným programem.
Při této příležitosti byli pozváni kolegové Málek a Čtverák kteří dosáhli životního jubilea 80 a75 let .Jmenovaným popřál, poděkoval a předal malou pozornost předseda kol. Stavný. Za nemocného kol. Málka přání převzala manželka .
Drobné kvalitní občerstvení připravené restaurací u Třech bříz a výborem přispělo ke zlepšení nálady a účastníci byli spokojeni . Poděkování patří všem organizátorům této velmi užitečné akce.
kolega Franta Lejsek.
kol. Jaroslav Ondrejčák