Informace ze dne 28.2.2022 - delegace KVV PV na XIV. Sněmu KVV SR v Žilině

Účast delegace KVV PV na XIV. Sněmu KVV SR v Žilině

Dne 27.února 2022 se delegace našeho Klubu ve složení kol.Páleník, kol.Stavný a kol. Tuček zúčastnila na základě pozvání jednání XIV.Snemu KVV SR v Žilině.
Jednání se z pandemických důvodu v posledním období podařilo uskutečnit po několika odkladech v náhradním termínu v prostorách Městského úřadu Žilina a za účasti primátora města a dalších hostů. Jediným reprezentantem KVV ČR byla právě delegace našeho Klubu.
Samotné jednání Sněmu vedl prezident KVV SR kol.Puchoň společně s prezidiem. V průběhu Sněmu jsem na základě usnesení Výboru KVV PV vyznamenal Zlatým odznakem výsadkového veterána šest kolegů z bratrské organizace KVV SR – plk.v.v. Švelku, kpt.v.v.Kavického, plk.v.v.Pračka, des.v.v.Bartoše, npor.v.v.Hanáka a mjr.v.v.Schneidera. Současně jsem poděkoval za dlouholetou spolupráci odcházejícímu prezidentovi kol.Puchoňovi a odměnil ho krásnou knihou autora Jiráska s věnováním od všech členů našeho Výboru. Seznámil jsem také s hlavními akcemi našeho Klubu, pozval všechny Slovenské kolegy na tyto akce a poděkoval za dosavadní spolupráci.
V diskusi pak vystoupili i další členové naší delegace kol.Stavný a kol.Tuček, kteří se oba jako zakladatelé KVV SR těší na Slovensku obrovské úctě a uznání. Tohle uznání bylo vyjádřeno také udělením Pamětní medaile Josefa Gabčíka oběma naším kolegům.
Hlavním výsledkem XIV. Sněmu KVV SR byla změna prezidenta Klubu, kterým se stal plk.v.v. Ing.Mgr.Pavel Švelka , kterému jsem ke zvolení jménem našich členů srdečně pogratuloval.
Sněm také schválil Program Klubu na rok 2022. Nejdůležitější akcí KVV SR bude Setkání všech členů obou republik ve dnech 22.-24. září 2022 v Trenčíně.
Celé jednání Sněmu se neslo ve velice přátelském duchu a účast naší delegace jako reprezentanta všech KVV ČR byla velice ceněna a přínosná v duchu rozvíjení přátelství a spolupráce.

Předseda KVV PV
Kol. Ondrej Páleník