Informace ze dne 30.8.2017

Po 5 letech opět v Chrudimi
Město Chrudim se opět stalo městem setkání výsadkových veteránů všech generací, jejich rodinných příslušníků a jejich příznivců a obdivovatelů.
Toto setkání bylo zvýrazněno tím, že bylo součástí oslav Dne výsadkových jednotek konaného dne 26.8.2017 u příležitosti 70. výročí vzniku výsadkových jednotek a 30. výročí znovuzaložení 71.resp.43.výsadkového praporu. Musíme konstatovat, že stejně jako před 5 lety nás Chrudim opět nezklamala. Spolu s několika stovkami pozvaných příslušníků klubů výsadkových veteránů a výsadkářů v aktivní službě se oslav na chrudimském vojenském letišti zúčastnila celá řada příznivců výsadkářů, kteří zhlédli výzbroj, výstroj i techniku výsadkových jednotek, ukázky výcviku, seskoky na historických i současných typech padáků.
Náš prostějovský KVV zastupovali kolegové Jaroslav Ondrejčák, Otakar Hájek, Jozef Struhár, Jaroslav Kovář, Michal Mucha, František Melichárek, Pavel Kopecký, Jaroslav Aresta, Iveta Skrbková, Jaroslava Troanská a Věra Prachařová. Naše účast na této významné akci byla realizována za finanční spoluúčasti statutárního města Prostějova.
Na slavnostním nástupu veteránů stáli vedle sebe výsadkáři všech generací z České a Slovenské republiky, zástupci KVV Prostějova, Chrudimi, Jindřichova Hradce, Liberce, Prahy, Plzně, Olomouce, Tábora, Luštěnic a dalších, hrdi na svou příslušnost k červenému baretu.
„Je zřejmé, že naše vnitřní příslušnost k výsadkářům přetrvává po celá léta a že jsme na ni patřičně hrdi,“ uvedl na adresu příslušníků klubů výsadkových veteránů jeden z účastníků oslav a pokračoval: „Proč tomu tak je a čím to, že pouto mezi výsadkáři je tak pevné? Jsme zvyklí držet při sobě, v dobrém i zlém. Tvrdý výcvik, pro mnohé i bojové nasazení, vedly ke vzniku trvalých přátelství. V nebezpečných situacích se výsadkáři musí spoléhat pouze jeden na druhého a bez ohledu na hodnost společně snášet všechna rizika i útrapy.“
Jako velmi šťastné a užitečné se jevilo spojení oslav Dne výsadkových jednotek s leteckým dnem. Pro rodiny s dětmi bylo připraveno velké množství atrakcí a doprovodného programu. Do vzduchu vzlétly repliky letounů z první světové války a řada dalších letadel i jejich obřích modelů. Pro nás bylo vrcholem vystoupení leteckého akrobata Martina Šonky – mistra světa ve freestyle akrobacii, který na stroji Extra 300SR předvedl úžasnou a velmi náročnou sestavu.
V závěru chceme ocenit velení 43.vpr., členy Klubu chrudimských výsadkářů, členy klubu výsadkových veteránů i členy aeroklubu Chrudim, kteří se podíleli na organizaci tohoto setkání a krásně prožitého dne. Byl to jeden z nejhezčích střípků v mozaice akcí k 70.výročí vzniku výsadkových jednotek. Patří Vám velké poděkování.
Náš kolega Jaroslav Aresta z průběhu tohoto významného dne pro Vás připravil krátký videozáznam na níže uvedeném odkazu.
„Setkání k tomuto výročí se zúčastnilo 14 klubů výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky. Registrovaných účastníků z řad bývalých či současných vojenských výsadkářů a dalších příznivců sportovních parašutistů bylo 560. Klub výsadkových veteránů generála Klemeše Chrudim tímto vyjadřuje poděkování a uznání velení 43. výsadkového praporu za materiální zabezpečení a organizaci akce, jmenovitě pak panu plk. v záloze Zdeňku Kolářovi a paní Evě Šíbové“, uvedl za KVV gen. Klemeše, Chrudimák Josef Čáslavka.
kolega Jaroslav Ondrejčák

https://youtu.be/g9d-wL4k2D4