Informace ze dne 31.8.2018

VIII.ročník Soutěže průzkumných hlídek 102. průzkumného praporu gen. Karla Palečka proběhl ve dnech 27. – 30.8.2018 ve Vojenském újezdu Libavá
Letošního ročníku této soutěže se zúčastnilo 16 soutěžních hlídek z voj. útvarů AČR a 2 hlídek ozbrojených sil Slovenské republiky. Průzkumné hlídky plnily po dobu čtyř dnů úkoly, které vyžadovaly překonání vzdálenosti minimálně 100 km v zalesněném terénu. Závod byl rozložen do šesti etap, jejichž součástí bylo celkem 23 disciplín, jako například noční orientační přesun, činnost na pozorovacím stanovišti, překonávání vodní překážky, přepad budovy, střelby z ručních zbraní a další disciplíny.
Na 1.místě a 2.místě se umístili průzkumné hlídky 102.pzpr a na 3.místě průzkumná hlídka 43.vpr.
Jako hosté pozorovatelé se této soutěže zúčastnili členové KVV Prostějov Jaroslav Ondrejčák, František Melichárek a Jan Komínek a členové KVV Holešov Dušan Hric s manželkou, Miroslav Hanáček a Jaroslav Jurda.
Můžeme konstatovat, že to byla nadměrně náročná soutěž a naše blahopřání patří všem průzkumným hlídkám, které úspěšně dorazily po 4 dnech do cíle.
Podrobnější komentář z jednotlivých dnů této náročné soutěže můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu.
Jaroslav Ondrejčák

http://www.102pzpr.cz/