Informace ze dne 3.3.2018

Dne 23.2.2018 zahájil náš klub plnění plánovaných akcí z plánu kulturní a sportovní činnosti. Svoji první již tradiční zabijačkou v restauraci U Tří bříz. Této, mezi členy oblíbené akce, se zúčastnilo 53 členů klubu. Můžeme konstatovat, že přes určité stížnosti z minulých ročníků se velmi pozitivně zvedla úroveň připravovaných pochutin. V průběhu akce kol. Lejsek seznámil přítomné s nejbližšími plánovanými akcemi, s potížemi při jejich organizování a zároveň všechny přítomné pozval na výroční zasedání KVV Prostějov dne 17.3.2018. Předseda našeho klubu kol. Stavný při této příležitosti popřál kol. Jugasovi k jeho životnímu jubileu přání dlouhých let, výsadkového zdraví a současně předal Laďovi malé pozornosti od klubu. Hudební produkce, která byla na vepřových hodech poprvé, podpořila velmi dobrou náladu a přítomní tanečními kreacemi mohli ulehčit od hojné konzumace kvalitní stravy. Jako tradičně musel náš předseda zábavu, která byla v plném proudu, ukončit. Přípravy této akce se odpovědně zhostili kolegové Lejsek a Hájek.
Fr.Lejsek.

V rubrice "Spolupráce s ostatními KVV v CR a SR" můžete zhlédnout 1.číslo časopisu OK KVV Banská Bystrica "Spravodajca".