Informace ze dne 3.8.2018

U příležitosti 76. výročí boje československých parašutistů v pražské Resslově ulici, byl v neděli 17. června 2018 u chaty zvané „Václavka“ nedaleko Hořejšího Padrťského rybníku v CHKO Brdy odhalen pomník připomínající seskok paradesantních skupin INTRANSITIVE a TIN. Celkem pět československých parašutistů zde seskočilo do okupované vlasti v noci z 29. na 30. dubna 1942.
Skupina INTRANSITIVE, kterou tvořili npor. Václav Kindl, čet. Bohuslav Grabovský a des. Vojtěch Lukaštík, měla za úkol vykonávat průmyslovou sabotáž. Skupina TIN, tvořená rotnými Ludvíkem Cupalem a Jaroslavem Švarcem, měla provést atentát na protektorátního ministra školství a symbol kolaborace Emanuela Moravce. Značný rozptyl parašutistů během výsadku však způsobil, že se po přistání na zemi skupiny nesešly a od té doby je již provázely jen nesnáze. Žádný z pětice parašutistů se nedožil konce války.
Václav Kindl a Bohuslav Grabovský byli zatčeni gestapem a zavázali se ke spolupráci. Ze strany Grabovského šlo o lest a byl později popraven v Terezíně, aniž by nacistům nějak pomohl. Kindl byl agilnější, stal se z něj agent-provokatér. Omylem jej zastřelil gestapák při jednom ze zátahů na domácí odboj. Vojtěch Lukaštík se ukrýval na Moravě, byl udán, v přestřelce zraněn a v bezvýchodné situaci si vzal život sám. Podobným způsobem skončil život i Ludvíka Cupala, který se při seskoku zranil a pomohl mu právě Lukaštík. Jaroslav Švarc se se svým druhem ze skupiny TIN již nesešel, spojil se s parašutisty v Praze a s nimi pak zemřel během boje v kryptě pravoslavného chrámu sv. Cyrila a Metoděje v Resslově ulici.
Den před výročím smrti Jaroslava Švarce došlo k slavnostnímu odhalení pomníku, který v Brdech až dosud chyběl. Deska upomínající na fakt, že právě v těchto místech provedly výsadek dvě paraskupiny. Po odhalení dostali prostor k projevům starosta Hutr, plk. gšt. Eduard Stehlík, ředitel Odboru pro válečné veterány MO ČR, pan Velfl z příbramského muzea. Historické souvislosti a význam připomínky obou paraskupin připomněli oba historici. Odhalení se zůčastnila také delegace Klubu výsadkových veteránů generála R. S. Krzáka z Jindřichova Hradce.
K odhalenému pomníku pak delegace položily květinové dary. Na závěr zazněla československá státní hymna a minutou ticha byla uctěna památka zemřelých parašutistů a jejich spolupracovníků. Čestnou stráž u pomníku drželi skauti 18. oddílu „Bílý útes“ z 1. střediska Jožky Knappa z Plzně, student Univerzity obrany se státní vlajkou a praporečník Klubu výsadkových veteránů Jindřichův Hradec.
Kolega Petr Čejka