Informace ze dne 5.7.2021

PO ROČNÍ PŘESTÁVCE OPĚT POCHOD NA HAMRECH

Poslední sobotu v červnu zorganizoval spolek ČERVENÉ BARETY, z.s. ve spolupráci s Nadačním fondem speciálních sil, Klubem výsadkových veteránů Prostějov a za podpory města Prostějov již 8. ročník pochodu „Po stopách 22. výsadkové brigády“. Letošní ročník byl pojmenován po osmém veliteli pplk. v.v. Jaroslavu Arnoštovi. Po roční odmlce, kdy na srubovém táboře probíhala rozsáhlá rekonstrukce, a tudiž nebylo možné v loňském roce zde pochod uskutečnit, se na UVZ Hamry sjely stovky příznivců, aby se pochodu zúčastnily. To, že lidem takové setkání chybělo, o tom svědčí i fakt, že se pochodu zúčastnilo na 500 řádně přihlášených osob. K nim se samozřejmě mnohdy přidaly i neregistrované děti či partneři jako doprovod. Mnohým veteránům totiž bylo i přes 80 let. Společně s organizátory, pozvanými hosty a partnery pochodu, se tak pohybovalo na srubovém táboře okolo 700 lidí.
„Jsme rádi, že za námi přijel se svými syny i velitel, po němž byl pochod pojmenován a jehož podobizna z dob jeho velení u útvaru zdobila přední stranu pamětních odznaků na stuze, kterou řádně registrovaní účastníci pochodu obdrželi jako vzpomínku na tento pochod“, poznamenal předseda spolku Jindřich Starý. K tomu ještě dodal: „S mnohými bývalými kolegy se neviděl i 25 let a proto bylo pro něj setkání i dost emotivní. Přislíbil účast se svými vnuky i na příští rok“.
Slavnostního zahájení pochodu se zúčastnilo letos tedy celkem 9 bývalých velitelů, včetně manželky po prvním veliteli paní Věře Mansfeldové (79), která nevynechala doposud žádný ročník a vždy pochod řádně odšlapala. Účastníky pochodu přijeli pozdravit i náměstek primátora města Prostějov Jiří Rozehnal, starostka města Plumlov Gabriela Jančíková, ale i bývalí „výsadkáři“ a starostové obcí Malé Hradisko a Lipová pánové Marian Fidler a František Šustr. Nechyběl ani přednosta Vojenského újezdu Březina pplk. Roman Smolka, ani zástupci partnerů pochodu. Akce má tradičně i mezinárodní účast. Kromě zástupců klubů ze Slovenska, se kterými úzce spolupracujeme přijeli i letos, a to již počtvrté, i členové přátelského klubu Červené barety z Polska z města Lódź.
Organizátoři využili situace, kdy společně s náměstkem primátora města Prostějov předali bývalým velitelům pamětní odznak na stuze k 60. výročí působnosti VÚ 8280 v posádce Prostějov. Pamětní odznak byl vydán již vloni, ale vzhledem k epidemiologické situaci ve státě a vydaným vládním opatřením nebylo možné tyto odznaky udělit.
„Jsme rádi, že se nám podařilo zdárně zorganizovat tento osmý ročník. Ta roční odmlka byla znát. Atmosféra, která vládla již od pátku na Hamrech byla skvělá a opět nás to posunulo o kousek dál. Už teď se těšíme na přípravy a organizaci 9. ročníku.“, zhodnotil celou akci předseda pořádajícího spolku Jindřich Starý.
Velké poděkování patří všem partnerům a sponzorům. Organizátoři děkují za finanční podporu ze strany statutárního města Prostějov.
Kolega Michal Mucha

Fotografie J.Kováře z pochodu "Po stopách 22.vb" můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu https://www.zonerama.com/jardakov/Album/7380258


Střípky z pochodu.
- Na závěr pochodu obdrželi kol.F.Stavný a kol.O.Páleník ocenění od předsedu Hlavního výboru Klubu výsadkových veteránů Polska gen. diw. v.v. Jana Kemparu a předsedu Klubu výsadkových veteránů "Červené barety" plukovníka Janusza Urbanczyka. Zároveň obdrželi pozvání na jejich akci - převzetí praporu v Bialsko - Bialej, která proběhne začátkem září 2021.

- Mezi nejstarší účastníky pochodu patřil náš bývalý předseda KVV Prostějov kol. M. Řepka, který zdárně absolvoval pochod v délce 14 km ve věku 87 let. Ocenil perfektní organizaci pochodu včetně osvěžující sprchy na trase ve formě dešťové přeháňky. Celou trasu s ním prošel Ladislav Kysela, bývalý reprezentant Dukly Prostějov v judu, který absolvoval vojenskou základní službu koncem 60. let u dělostřelecké baterie, 22.vpto.
- Svojí účastí vyvolal překvapení mezi některými účastníky pochodu syn plk. Františka Mansfelda, František, který přijel z dalekého Prešova (SR) cca 400 km.
- Náš obdiv si zasloužila 13 letá dívka, která běžela spolu s ostatními běžci trasu v délce 34 km.
- Někteří účastníci pochodu si na trať v délce 34 km vzali s sebou i psy. Jardovi Kovářovi na kontrolním bodu padl do oka belgický ovčák a jak dokumentuje fotografie, sympatie byly oboustranné.
- Na stanovišti kontrolního bodu v Malém Hradisku vypomáhali vydávat občerstvení pravnuci Františka Chudého – Bruno (8 let) a Benjamín (6 let). Úkol splnili perfektně.
Kol. J.Ondrejčák