Informace ze dne 5.9.2016

Odjezd autobusu na zájezd do Piešťan je dne 24.9.2016 v 07,00 hod od sokolovny, v 07,10 hod.od autobusové zastávky U halíře na Brněnské ulici a 07,20 hod.v Dětkovicích od hospody.

V rubrice "Spolupráce s ostat. KVV v ČR a SR" je uveřejněný časopis "Červené barety" č.2-2016 KVV Bratislava. V rubrice KVVV Praha je uveřejněný časopis "Padáček č. 26".