Informace ze dne 7.12.2016

15. listopadu uspořádal výbor KVV Prostějov pro své členy a příznivce návštěvu divadelního představení v Městském divadle Prostějov. Hostovalo zde Východočeské divadlo Pardubice s muzikálem Limonádový Joe, který napsal Jiří Brdečka kolem roku 1940 jako cyklus povídek parodujících westerny. Z nich potom vznikla zcela nová podoba muzikálu či operety s řadou písní od Jana Rychlíka a Vlastimila Hály. Nakonec byla tato hra i zfilmována a tehdy se i američtí tvůrci filmů divili, jak mohl u nás takový westernový film vzniknout. Většina z nás jej i několikrát viděla. Představení bylo velice pěkně zinscenováno a známé melodie jsme si mohli znovu připomenout. Příjemně jsme se pobavili a odcházeli domů v dobré náladě. Toto divadelní představení se uskutečnilo za finanční spoluúčasti města Prostějova. Kolega Fr.Lejsek

Dne 1. prosince 2016 se náš KVV Prostějov a KVV Holešov, zúčastnil oslav 13. výročí vzniku 102. pzpr. Informaci Fr. Chudého z průběhu této akce najdete v rubrice"Spolupráce se 601. skss a 102.pzpr".