Informace ze dne 8.9.2021

V úterý 7. září byla před Generálním štábem Armády České republiky, v Praze 6 na Vítězném náměstí, zpřístupněna venkovní panelová expozice, která přibližuje historii československého a českého výsadkového vojska. Výstavu nazvanou „Červené barety – meče armády hrot“ připravil Vojenský historický ústav Praha.
Součástí vernisáže byla i ukázka techniky, výzbroje i výstroje současných výsadkářů, příslušníků Armády České republiky. Přítomni byli vojáci z 43. výsadkového pluku, z 601. skupiny speciálních sil a 102. průzkumného praporu. Vernisáže se zúčastnil náčelník Generálního štábu Armády České republiky, armádní generál Aleš Opata, ředitel Vojenského historického ústavu Praha, brigádní generál Aleš Knížek, předsedkyně Výboru pro obranu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Jana Černochová a další hosté.
Na pozvání NGŠ AČR se otevření výstavy zúčastnili někteří bývalí velitelé VÚ 8280 i delegace KVV Prostějov vedená kol.Františkem Stavným, dále KVV Holešov, KVV Olomouc, KVV Liberec, KVV Jindřichův Hradec, KVV Plzeň, KVV Luštěnice i KVVV Praha.
Armádní generál Aleš Opata ve svém úvodním projevu mimo jiné zmínil: „Před 74 lety byl vytvořen náš první výsadkový prapor… Sloužit jako výsadkář je dnes čest stejně jako tehdy. Měl jsem štěstí, že jsem osobně poznal výsadkářské legendy, jako byl Jaroslav Klemeš, Rudolf Krzák nebo Rudolf Pernický. Od nich jsem se učil, že český voják se nikdy nevzdává".
K hostům a nastoupeným vojákům – výsadkářům hovořil také ředitel Vojenského historického ústavu Praha, brigádní generál Aleš Knížek: „Je mi velkou ctí zde před vámi dnes stát a zahájit výstavu o vás, výsadkářích, o československých vojácích, kteří za druhé světové války bojovali proti nacistickému zlu, o vojácích, kteří se dokázali postavit i zlu při okupaci v roce 1968, a zároveň i o vás, kteří navazujete na tyto bohaté tradice".
Výstava připravená historiky VHÚ Jindřichem Markem a Janem Šachem na 22 panelech seznamuje návštěvníky s kompletní historií výsadkových jednotek, a to od předválečných let až po dnešek. Hned na prvním panelu je připomenut nápis-motto na výsadkářské výcvikové základně Ringway u Manchesteru, která se stala za 2. světové války kolébkou československého výsadkového vojska. Zní: „Nedělej ze sebe hrdinu po prvním seskoku, protože jím nejsi, a neříkej, že to nic není, protože to něco je…“
Jednotlivé panely jsou koncipovány chronologicky, mapují etapy vývoje výsadkářských sil a konkrétních jednotek. Důraz je položen na období druhé světové války a také na současnost.

Kol. Jaroslav Ondrejčák, fotografie Vladimír Hurdálek.

Níže uvádíme odkaz na archiv ČT24, vysílání ČT24 ze dne 7.9.2021 v čase 17,33, kde ve 6,24 minutě je informována veřejnost o této výstavě v rozhovoru s jedním z autorů této výstavy. Rozhovor mohou zhlédnout diváci, kteří mají Skylink. V záběrech je řada účastníků výstavy z KVV Prostějov. Další odkaz k výstavě obsahuje fotografie uveřejněné na novinky.cz. Ostatní fotografie kol.V. Hurdálka můžete zhlédnout na níže uvedeném odkazu zoneramy.


https://www.novinky.cz/domaci/clanek/foto-cervene-barety-armada-prichystala-vystavu-o-vysadkarich-40371451

https://www.zonerama.com/jardakov/Photo/7616646/283783663